Ostalo

EI-2017 Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic (EI-2017)
Datum objave: 15.12.2017
Datum zaključka: 15.12.2022
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Ostalo
Tematika: Energetske izkaznice
Predmet objave:

Predmet javnega natečaja je podelitev pooblastila izdajatelju za izdajo energetskih izkaznic. To pooblastilo se podeli kot javno pooblastilo. Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zbornice.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo. Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.

Rok za prijavo:

Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1000 Ljubljana

pod oznako »Vloga za javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.

Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, če predlagatelj posreduje prošnjo za razpisno dokumentacijo (glej kontakt).

Odpiranje prijav:

Javni natečaj je odprt pet let. Prispele vloge se obravnavajo vsak drugi teden v mesecu, ki sledi. Odpiranje vlog ni javno.

Prijavitelji vlog bodo obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Erik Potočarerik.potocar@gov.si01/ 478 7445
Dokumentacija:

Javni natečaj (Ur.l. RS, št. 72/2017)

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazci

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

Za oddajo vloge za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic skladno s Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1)  lahko dobite obrazec na povezavi.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika