Ostalo

4301-25/2012 Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic (4301-25/2012)
Datum objave: 07.12.2012
Datum zaključka: Javni natečaj je odprt pet let (do leta 2017)
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Ostalo
Tematika: Energetske izkaznice
Predmet objave:

Predmet javnega natečaja je podelitev pooblastila izdajatelju za izdajo energetskih izkaznic. To pooblastilo se podeli kot javno pooblastilo. Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, zbornice.


Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo. Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.

Rok za prijavo:

Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, pod oznako »Vloga za javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.

Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, če predlagatelj posreduje prošnjo za razpisno dokumentacijo (glej kontakt).

Odpiranje prijav:

Javni natečaj je odprt pet let. Odpiranje vlog ni javno.

Prijavitelji vlog bodo obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Erik Potočarerik.potocar@gov.si01/ 478 7445
Dokumentacija:

Povezava na Uradni list - <link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2012093-pdf _blank>Razpis (Ur.l. RS, št. 93/2012 - Razglasni del, stran 2745)

 

<link file:2068 _blank>Razpisna dokumentacija


<link file:2069 _blank>Prijavni obrazci (Word dokument)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

Za oddajo vloge za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic skladno s Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur.l. RS, št. 6/2010) z dne 29. 01. 2010 lahko dobite obrazec na <link file:2070 _blank download>povezavi.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika