Javni Razpisi

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in infrastrukture Občine Postojna« Občina Postojna 16.12.2016
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje petih let Ministrstvo za infrastrukturo 25.11.2016
Javni razpis za izbiro javnega partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi Občina Radlje ob Dravi 25.11.2016
Javni razpis "Pilotni demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije" SPIRIT Slovenija, javna agencija 25.11.2016
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 Ministrstvo za infrastrukturo 11.11.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva na objektu "Veleblagovnica TIMA" Občina Radlje ob Dravi 04.11.2016
Javni razpis za izbiro javnega partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Poljčane Občina Poljčane 21.10.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 23.09.2016
Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto Mestna občina Novo mesto 02.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstvo za infrastrukturo 02.09.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj« Občina Črnomelj 19.08.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik« Občina Hrastnik 05.08.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom Bohinj« CŠOD Ljubljana 24.06.2016
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2016 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 08.04.2016

© 2012 - 2022 Portal Energetika