Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-3) GEN-I, d.o.o. 08.11.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2013-4) GEN-I, d.o.o. 13.12.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2014-1) GEN-I, d.o.o. 07.02.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2014-2) GEN-I, d.o.o. 07.03.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih - fizičnih osebah (URE-GEN-I-2014-3) GEN-I, d.o.o. 12.12.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih (Geoplin G1/14) Geoplin d.o.o. 06.06.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih (G 1/12) Geoplin d.o.o. Ljubljana 25.05.2012
Razpis v podporo tržnemu plasiranju energetskih inovacij KIC InnoEnergy 11.02.2015
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« Mestna občina Celje 24.02.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor" Mestna občina Maribor 10.03.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor" Mestna občina Maribor 05.06.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor Mestna občina Maribor 06.07.2018
Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto Mestna občina Novo mesto 02.09.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec Mestna občina Slovenj Gradec 08.10.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov v Dravski in Mislinjski dolini Mestna občina Slovenj Gradec 13.01.2017
Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 – KNLB 2 Ministrstvo za gospodarstvo 21.05.2010
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 Ministrstvo za gospodarstvo 21.05.2010
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje treh let Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010
Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2010 Ministrstvo za gospodarstvo 03.09.2010
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2010 (EN SVET) Ministrstvo za gospodarstvo 24.09.2010
Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Ministrstvo za gospodarstvo 24.09.2010
Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Ministrstvo za gospodarstvo 28.01.2011
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2011 (EN SVET) Ministrstvo za gospodarstvo 17.06.2011
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstvo za infrastrukturo 02.09.2016
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika