Info

Poročanje količinskih podatkov prodaje naftnih derivatov za leto 2023

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je aktiviralo obrazce za spletno sporočanje podatkov o letno prodanih količinah naftnih derivatov (bencinsko gorivo, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko). Podatki prodaje za celotno leto 2023 se oddajo preko spletnih obrazcev preko portala EPOS do 16. 1. 2024.

Na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 110/2022) so izbrani gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi in trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, zavezani za tedensko poročanje podatkov strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov, ki se uporabljajo za določitev referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju, ki jih Slovenija na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES tedensko sporoča Evropski komisji in se objavljajo v publikaciji Weekly Oil Bulletin.

Skladno s točko 3.05 iz priloge predmetnega pravilnika se na letni ravni ministrstvu, pristojnemu za energijo, sporočajo tudi podatki letno prodanih količin naftnih derivatov, ločeno v maloprodaji in veleprodaji.

Podatki se poročajo spreko spletnih obrazcev, ki jih poročevalci najdejo v portalu EPOS pod oznako:

  • Dizel-Q (Dizelsko gorivo - Prodane količine; letno)   
  • Bencin-Q (Bencinsko gorivo - Prodane količine; letno)   
  • ELKO-Q (Kurilno olje ekstra lahko - Prodane količine; letno)

Podatki maloprodaje za pogonska goriva (bencinsko in dizelsko gorivo) se prikažejo ločeno na bencinskih servisih na prometnih površinah avtocest in hitrih cest in izven prometnih površin avtocest in hitrih cest.

Podatke ministrstvo uporablja za uteževanje pri izračunavanju referenčnih cen na nacionalni nivo.

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri skrbniku podatkov in administratorju sistema EPOS (gregor.plavcak@gov.si).

MOPE - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika