Navodila in pomoč


NAVODILA ZA UPORABO PORTALA EPOS-G2

Za pomoč in lažjo uporabo portala za e-poročanje EPOS-G2 so za poročevalce na voljo Navodila za izvajanje poročanja EPOS-G2 - vodnik za poročanje, kjer so podrobneje opisani in prikazani postopki za poročanje podatkov ter pregledovanje in analiziranje oddanih poročil.


Posredovanje podatkov digitalnega potrdila

Lastnost aplikacije EPOS-G2 je izvajanje elektronskega podpisovanja vseh posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote, ki je zavezan za poročanje. Za identifikacijo uporabnika se uporablja javni ključ digitalnega potrdila odgovorne osebe za poročanje.

V primeru poteka veljavnosti in zamenjave starega digitalnega potrdila z novim digitalnim potrdilom, so poročevalci za možnost nadaljnje uporabe portala EPOS dolžni administratorju portala EPOS čimprej sporočiti naslednje podatke novega veljavnega digitalnega potrdila:

  • za potrdilo SIGEN-CA - serijska števila digitalnega potrdila (13 mestna - samo številke),
  • za potrdilo AC NLB - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • za potrdilo POSTAR-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • za potrdilo HALCOM-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64).

Podatki o digitalnem potrdilu se pošljejo kot priponka administratorju EPOS na e-naslov: mzi.eposping@govpong.si z naslovom zadeve "Zamenjava digitalnega potrdila". O izvedeni sinhronizaciji novega digitalnega potrdila s sistem za poročanje bodo poročevalci obveščeni s povratnim sporočilom po e-pošti.

Prikaz izvedbe postopka izvoza javnega ključa digitalnega potrdila (video)


PODPISNA KOMPONENTA ZA E-PODPISOVANJE

Za izvajanje elektronskega podpisovanja pri oddaji poročil je nujno potrebna namestitev podpisne programske komponente SETCCE proXSign®, ki jo je potrebno predhodno namestiti na računalnik, s katerim se bo izvajalo poročanje. Zadnja podprta verzija programskega orodja je dostopna na tej povezavi.

Za podrobnejše informacije glede vsebine posameznega poročila kontaktirajte skrbnike posameznih poročil. Pri vnosu podatkov se s klikom na povezavo "skrbnik obrazca" prikažejo njegovi kontaktni podatki (e-naslov, telefon). Kontaktni podatki skrbnikov obrazcev so na voljo na povezavi.


TEHNIČNA POMOČ

EPOS-G2:

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije EPOS-G2 kontaktiranje administratorja sistema na:

  • mzi.epos(at)gov.si;  tel: 02/2341-499


ENER-KNJIG:

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije za energetsko knjigovodstvo ENER-KNJIG sta na voljo skrbnika:

  • erik.potocar(at)gov.si;  tel: 01/4787-445
  • liljana.sebenik(at)gov.si; tel: 01/4787-466

© 2012 - 2022 Portal Energetika