Navodila in pomoč


NAVODILA ZA UPORABO PORTALA EPOS-G2

Za pomoč in lažjo uporabo portala za e-poročanje EPOS-G2 so za poročevalce na voljo Navodila za izvajanje poročanja EPOS-G2 - vodnik za poročanje, kjer so podrobneje opisani in prikazani postopki za poročanje podatkov ter pregledovanje in analiziranje oddanih poročil.


POSREDOVANJE PODATKOV DIGITALNEGA POTRDILA

Lastnost aplikacije je izvajanje elektronskega podpisovanja vseh posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote, ki je zavezan za poročanje. Za identifikacijo uporabnika se uporablja javni ključ digitalnega potrdila odgovorne osebe za poročanje.

V primeru poteka veljavnosti in zamenjave starega digitalnega potrdila z novim digitalnim potrdilom, so poročevalci za možnost nadaljnje uporabe portala EPOS dolžni administratorju portala EPOS čimprej sporočiti naslednje podatke novega veljavnega digitalnega potrdila:

  • za potrdilo SIGEN-CA - serijska števila digitalnega potrdila (13 mestna - samo številke),
  • za potrdilo AC NLB - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • za potrdilo POSTAR-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • za potrdilo HALCOM-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64).

Podatki o digitalnem potrdilu se pošljejo kot priponka administratorju EPOS na e-naslov: mzi.eposping@govpong.si z naslovom zadeve "Zamenjava digitalnega potrdila". O izvedeni sinhronizaciji novega digitalnega potrdila s sistem za poročanje bodo poročevalci obveščeni s povratnim sporočilom po e-pošti.

Prikaz izvedbe postopka izvoza javnega ključa digitalnega potrdila (video)


PODPISNA KOMPONENTA ZA E-PODPISOVANJE

Za izvajanje elektronskega podpisovanja pri oddaji poročil je nujno potrebna namestitev podpisne programske komponente SETCCE proXSign®, ki jo je potrebno predhodno namestiti na računalnik, s katerim se bo izvajalo poročanje. Zadnja podprta verzija programskega orodja je 2.2.6.204 dostopna na tej povezavi.

Za podrobnejše informacije glede vsebine posameznega poročila kontaktirajte skrbnike posameznih poročil. Pri vnosu podatkov se s klikom na povezavo "skrbnik obrazca" prikažejo njegovi kontaktni podatki (e-naslov, telefon). Kontaktni podatki skrbnikov obrazcev so na voljo na povezavi.


TEHNIČNA POMOČ

EPOS-G2:

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije EPOS-G2 kontaktiranje administratorja sistema na:

  • mzi.epos(at)gov.si;  tel: 02/2341-499


ENER-KNJIG:

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije za energetsko knjigovodstvo ENER-KNJIG sta na voljo skrbnika:

  • erik.potocar(at)gov.si;  tel: 01/4787-445
  • liljana.sebenik(at)gov.si; tel: 01/4787-466

© 2012 - 2021 Portal Energetika