Navodila in pomoč

NAVODILA ZA UPORABO PORTALA EPOS-G2


Za pomoč in lažjo uporabo portala za e-poročanje EPOS-G2 so za poročevalce na voljo Navodila za izvajanje poročanja EPOS-G2 - vodnik za poročanje, kjer so podrobneje opisani in prikazani postopki za poročanje podatkov ter pregledovanje in analiziranje oddanih poročil.

 

POSREDOVANJE PODATKOV O DIGITALNEM POTRDILU

Lastnost aplikacije je izvajanje elektronskega podpisovanja vseh posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote, ki je zavezan za poročanje. Za identifikacijo uporabnika se uporablja javni ključ digitalnega potrdila odgovorne osebe za poročanje.

V primeru poteka in zamenjave digitalnega potrdila z novim, so poročevalci dolžni administratorju portala EPOS takoj sporočiti naslednje podatke novega digitalnega potrdila, saj bo le po izvedeni sinhronizaciji možna nadaljnja uporaba portala za poročanje:

  • SIGEN-CA in za SIGOV-CA - serijska števila digitalnega potrdila (13 mestna - samo številke),
  • AC NLB - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • POSTAR-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • HALCOM-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64).

Podatki o digitalnem potrdilu se pošljejo na: mzi.epos@gov.si.

Navodila za izvoz javnega ključa digitalnega potrdila v obliki DER so opisana na tej povezavi.

 

PODPISNA KOMPONENTA ZA E-PODPISOVANJE

Za izvajanje elektronskega podpisovanja pri oddaji poročil je nujno potrebna namestitev podpisne programske komponente SETCCE proXSign®, ki jo je potrebno predhodno namestiti na računalnik, s katerim se bo izvajalo poročanje. Zadnja podprta verzija programskega orodja je dostopna na tej povezavi.

Za podrobnejše informacije glede vsebine posameznega poročila kontaktirajte skrbnike posameznih poročil. Pri vnosu podatkov se s klikom na povezavo "skrbnik obrazca" prikažejo njegovi kontaktni podatki (e-naslov, telefon). Kontaktni podatki skrbnikov obrazcev so na voljo na povezavi.

 

TEHNIČNA POMOČ


EPOS-G2:

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije EPOS-G2 kontaktiranje administratorja sistema na:

  • mzi.epos(at)gov.si;  tel: 02/2341-499

ENER-KNJIG:

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije za energetsko knjigovodstvo ENER-KNJIG sta na voljo skrbnika:

  • erik.potocar(at)gov.si;  tel: 01/4787-445
  • liljana.sebenik(at)gov.si; tel: 01/4787-466

© 2012 - 2020 Portal Energetika