Navodila in pomoč


REGISTRACIJA ZAVEZANCEV ZA POROČANJE PORTAL EPOS

Za postopek registracije zavezancev za poročanje podatkov preko portala EPOS pravne osebe, ki so zavezane za zagotavljanje podatkov skladno s pravno podlago, pošljejo izpolnjen prijavni obrazec, kjer navedejo:

  • osnovne podatke o zavezancu,
  • vrsti podatkov za poročanje,
  • pooblaščeni odgovorni osebi, ki izvaja poročanje,
  • pooblaščenem namestniku odgovorne osebe, ki izvaja poročanje.

na e-naslov ministrstva, pristojnega za energijo: gp.mopeping@govpong.si in epos.mope@gov.si

Izpolnjen prijavni obrazec se pošlje tudi ob vsakokratni spremembi odgovornih oseb za poročanje (novo imenovanje, zamenjava obstoječe odgovorne osebe ali namestnika z drugo osebo) ali spremembi digitalnega potrdila, s katerim odgovorna oseba izvaja poročanje (v primeru poteka veljavnosti obstoječega in zahtevi za poročanje z novo izdanim veljavnim digitalnim potrdilom).

Za pravilen vnos serijske številke nosilca digitalnega potrdila (za izdajatelja SIGEN-CA) oziroma posredovanju izvoza javnega ključa digitalnega potrdila upoštevajte usmeritve v razdelku Prikaz izvedbe postopka izvoza javnega ključa digitalnega potrdila (video).

Na osnovi prejetih podatkov na izpolnjenem prijavnem obrazcu bomo vzpostavili kontakt z imenovano pooblaščeno odgovorno osebo za izvajanje poročanja in uredili vse potrebno za registracijo na portal EPOS.


NAVODILA ZA UPORABO PORTALA EPOS

Za pomoč in lažjo uporabo portala za e-poročanje EPOS so za poročevalce na voljo Navodila za izvajanje poročanja EPOS - vodnik za poročanje, kjer so podrobneje opisani in prikazani postopki za poročanje podatkov ter pregledovanje in analiziranje oddanih poročil.


Posredovanje podatkov digitalnega potrdila

Lastnost portala EPOS je izvajanje elektronskega podpisovanja vseh posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote, ki je zavezan za poročanje. Za identifikacijo uporabnika se uporablja javni ključ digitalnega potrdila odgovorne osebe za poročanje.

V primeru poteka veljavnosti in zamenjave starega digitalnega potrdila z novim digitalnim potrdilom so zavezanci za možnost nadaljnje uporabe portala EPOS dolžni poslati izpolnjeni prijavni obrazec in podatke novega veljavnega digitalnega potrdila:

  • za potrdilo SIGEN-CA - serijska števila digitalnega potrdila (13 mestna - samo številke),
  • za potrdilo AC NLB - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • za potrdilo POSTAR-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • za potrdilo HALCOM-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64).

Izvoz javnega ključa (za digitalna potrdila AC NLB, POSTAR-CA in HALCOM-CA) se kot ločena priponka pošlje skupaj z izpolnjenim prijavnim obrazcem na e-naslov: epos.mope@gov.si. O izvedeni sinhronizaciji novega digitalnega potrdila s sistem za poročanje bodo poročevalci obveščeni s povratnim sporočilom po e-pošti.

Prikaz izvedbe postopka izvoza javnega ključa digitalnega potrdila (video)


PODPISNA KOMPONENTA ZA E-PODPISOVANJE

Za izvajanje elektronskega podpisovanja pri oddaji poročil preko portala EPOS je nujno potrebna namestitev podpisne programske komponente SETCCE proXSign®, ki jo je potrebno predhodno namestiti na računalnik, s katerim se bo izvajalo poročanje. Zadnja podprta verzija programskega orodja je dostopna na tej povezavi.

Za podrobnejše informacije glede vsebine posameznega poročila kontaktirajte skrbnike posameznih poročil. Pri vnosu podatkov se s klikom na povezavo "skrbnik obrazca" prikažejo njegovi kontaktni podatki (e-naslov, telefon). Kontaktni podatki skrbnikov obrazcev so na voljo na povezavi.


TEHNIČNA POMOČ

EPOS

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije EPOS kontaktiranje administratorja sistema na:


ENER-KNJIG:

Za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije za energetsko knjigovodstvo ENER-KNJIG sta na voljo skrbnika:


© 2012 - 2024 Portal Energetika