Aktualne informacije

  • Poročanje OVE v prometu za leto 2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da je omogočeno poročanje letnih podatkov za leto 2023 preko portala za e-poročanje EPOS. Rok za oddajo podatkov za leto 2023 je 10. maj 2024. Predpisan skupni energijski delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2023 je določen v višini najmanj 10,3%. Več
  • Poročanje o izvajanju LEK za leto 2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča samoupravne lokalne skupnosti k oddaji letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2023. Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 30. 4. 2024. Več
  • Poročanje računovodskih izkazov za leto 2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 110/22) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS. Rok za oddajo podatkov za leto 2023 je 31. marec 2024. Več
  • Poročanje podatkov prodaje in nakupa električne energije v letu 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2023. Preko spletne aplikacije za e-poročanje EPOS bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 20. 3. 2024. Nadaljuje se poročanje za leto 2024, ki poteka preko obstoječega spletnega poročila z oznako PUO-21. Rok za oddajo mesečnih poročil je vsakega 25. dne tekočega meseca za podatke, ki se nanašajo na pretekli mesec. Več
  • Zaključitev poročil DSO-k za leto 2023 in poročanje za leto 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila DSO-k za leto 2023 do konca marca 2024. Poročanje za leto 2024 se izvaja preko obstoječega poročila DSO-k 23. Več
  • Poročanje količinskih podatkov prodaje naftnih derivatov za leto 2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je aktiviralo obrazce za spletno sporočanje podatkov o letno prodanih količinah naftnih derivatov (bencinsko gorivo, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko). Podatki prodaje za celotno leto 2023 se oddajo preko spletnih obrazcev preko portala EPOS do 16. 1. 2024. Več
  • Dopolnitev poročil DSO-k za leto 2023 za izmerjene količine po števcih NMS Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce glede spremembe oznake obrazca SODO-k ter poziva k dopolnitvi poročil za evidentiranje izmerjenih količih električne energije na strani prevzema in oddaje po števcih NMS za leto 2023. Poročila za obdobje januar do september 2023 se ustrezno popravijo in ponovno oddajo preko portala EPOS do konca oktobra 2023. Več
  • Aktivacija poročila SODO-k za leto 2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce, da je za e-poročanje preko spletnega portala EPOS aktiven nov obrazec SODO-k za leto 2023. Poročila z osnovnimi podatki za prve tri mesece 2023 se posredujejo do 3. 5. 2023. Več
  • Poročanje OVE v prometu za leto 2022 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da je omogočeno poročanje letnih podatkov za leto 2022 preko portala za e-poročanje EPOS. Rok za oddajo podatkov za leto 2022 je 15. maj 2023. Predpisan skupni energijski delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2022 je določen v višini najmanj 10,1 %. Več
  • Aktivacija poročila "Cene Plin" za poročanje v letu 2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Statistični urad Republike Slovenije (SURS) sta pripravila prenovljen obrazec za e-poročanje podatkov s področja prodaje, prenosa in distribucije zemeljskega plina končnim odjemalcem za leto 2023. Poročanje poteka na četrtletni ravni, rok za oddajo poročila za 1. četrtletje 2023 je 30. april 2023. Več

© 2012 - 2024 Portal Energetika