Aktualne informacije

  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za 51. in 52. teden 2022 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da do konca leta ne bo spremembe pri roku poročanja tedenskih podatkov o maloprodaji naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin). Zaradi dela prostih dni (26. december 2022 in 2. januar 2023) bo potrebno poročevalcem poročila za zadnja dva tedna v letu 2022 posredovati skladno s predpisanim rokom 23. 12. in 30. 12. 2022. V primeru odstotnosti imenovanih odgovornih oseb in namestnikov poročevalske enote pozivamo, da sporočijo podatke nove nadomestne osebe, ki bo v tem času izvedla poročanje zahtevanih podatkov. Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) od septembra 2022 Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo prenovljena obrazca za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov. Prva poročila za 35. teden 2022 za BENCIN (NMB-95 in NMB-100) in DIZEL (Standard, Premium) po novem pravilniku se oddajo preko spletnih obrazcev v petek 2. 9. 2022. Ostala obrazca (ELKO in UNP-avtoplin) ostajata nespremenjena. Več
  • Poročanje OVE v prometu za leto 2021 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da lahko poročajo celoletne podatke za leto 2021 preko portala za e-poročanje EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2021 je 31. marec 2022. Predpisan skupni energijski delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2021 je določen v višini najmanj 10 %. Več
  • Poročanje računovodskih izkazov za leto 2021 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja energetskih dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2021 je 3. 5. 2022. Več
  • Poročanje o izvajanju LEK za leto 2021 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča samoupravne lokalne skupnosti oddaji letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2021. Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 31. 3. 2022. Več
  • Poročanje podatkov prodaje in nakupa električne energije v letu 2022 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2021. Preko spletne aplikacije za e-poročanje EPOS bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 25. 3. 2022. Aktivirano je poročanje za leto 2022, ki poteka preko obstoječega spletnega poročila z oznako PUO-21. Podatki za prva dva meseca (januar, februar) se poročajo do 31. 3. 2022. Več
  • Nedelovanje aplikacij za energetske izkaznice, energetsko knjigovodstvo in klimatski sistemi Zaradi vrdževalnih del bo konec tedna onemogočen dostop do aplikacij energetske izkaznice, energetsko knjigovodstvo in klimatski sistemi. Več
  • Zaključitev poročil SODO-k za leto 2021 in e-poročanje v letu 2022 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2021 najkasneje do konca marca 2022. Poročanje za leto 2022 se bo izvajalo preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka SODO-k 21). Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) za leto 2022 Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2022. Poročila za prvi teden 2022 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo (Standard, Premium), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motornih vozil je potrebno oddati v petek 7. 1. 2022 do 15. ure. Več
  • Dopolnitev obrazca CUO-DSO za e-poročanje od junija 2021 Zaradi začetka izvajanja obračunavanja prekoračitve moči nad priključno močjo je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) po uskladitvi s SODO aktiviralo dopolnjen obrazec za mesečno poročanje podatkov omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema in energetskih dajatev (poročilo CUO-DSO-21) preko portala EPOS. Več

© 2012 - 2022 Portal Energetika