Skrbniki podatkov

Vrsta podatkov Skrbnik E-naslov Telefon
- Proizvodnja električne energije - količinski in vrednostni podatki
- Distribucija in prenos električne energije – količinski podatki (elektroenergetska bilanca)
- Proizvodnja premoga - količinski in vrednosti podatki
- Dejavnost sistemskega in distribucijskega operaterja električne energije - vrednostni podatki
- Nakup in prodaja električne energije končnim odjemalcem - količinski in vrednostni podatki
- Podporna shema okolju prijazne proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE - količinski in vrednostni podatki
- Cene naftnih derivatov
- Cene električne energije
Gregor Plavčak gregor.plavcak(at)gov.si 02/2341-499
- Poslovanje družb energetskega sektorja (rezultati poslovanja, premoženje, likvidnostno stanje) Bronislava Zlatković bronislava.zlatkovic(at)gov.si 01/478-7332
- Tekoči in planski podatki za izdelavo letnih energetskih bilanc in statističnega biltena Jože Nerad joze.nerad(at)gov.si 02/2341-497
- Izvajanje lokalnih energetskih konceptov (LEK) Jože Nerad joze.nerad(at)gov.si 02/2341-497
- Cene zemeljskega plina Marko Pavlič marko.pavlic(at)gov.si 01/2340-567
- Obnovljivi viri energije v prometu Martina Gračner martina.gracner(at)gov.si 01/4788-991
- Energetsko knjigovodstvo mag. Erik Potočar; Liljana Šebenik erik.potocar(at)gov.si; liljana.sebenik(at).gov.si 01/4787-445; 01/4787-466

© 2012 - 2024 Portal Energetika