Pravna podlaga

E-Poročanje podatkov preko portala EPOS-G2 je namenjeno izvajalcem energetskih dejavnosti in drugim zavezancam za poročanje v skladu s podzakonskim aktom: 

 

Poročanje podatkov preko aplikacije ENERG-KNJIG za izvajanje energetskega knjigovodstva se izvaja skladno z podzakonskim aktom:


© 2012 - 2024 Portal Energetika