Info

Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) za leto 2021

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2021. Poročila za prvi teden 2021 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motonih vozil je potrebno oddati v petek 8. 1. 2020.

Na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016, 24/2016 - popr.) so izbrani gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi in trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, zavezani za redno tedensko poročanje podatkov, ki so potrebni za izračun maloprodajne cene naftnih derivatov.

Poročanje v letu 2021 ostane nespremenjeno. Za izračun maloprodajne cene se poročajo:

  • prodane količine naftnega derivata na vseh prodajnih mestih za obdobje poročanja (litri),
  • fakturirana realizacija za obdobje poročanja povečana za stopnjo DDV (EUR) ter
  • relevantna osnova nabavne cene (EUR/liter).

Na podlagi vnešenih podatkov se samodejno izračuna celotna struktura maloprodajne cene.

Rok za poročanje je vsak petek do 15. ure, rok za poročanje za 1. teden 2021 je tako 8. 1. 2021.

Poročila, ki so aktivirana za leto 2021 imajo naslednje oznake:

  • Bencin 2021;
  • Dizel 2021;
  • ELKO 2020;
  • UNP 2020-P.

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri skrbniku podatkov in administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499) in skrbnici podatkov (jolanda.gros@gov.si; tel: 01/478-84-95).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2021 Portal Energetika