Info

Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za 51. in 52. teden 2022

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da do konca leta ne bo spremembe pri roku poročanja tedenskih podatkov o maloprodaji naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin). Zaradi dela prostih dni (26. december 2022 in 2. januar 2023) bo potrebno poročevalcem poročila za zadnja dva tedna v letu 2022 posredovati skladno s predpisanim rokom 23. 12. in 30. 12. 2022. V primeru odstotnosti imenovanih odgovornih oseb in namestnikov poročevalske enote pozivamo, da sporočijo podatke nove nadomestne osebe, ki bo v tem času izvedla poročanje zahtevanih podatkov.

Evropska komisija je sporočila, da letos ne bo izpuščanja poročanja referenčnih cen naftnih derivatov v času božičnih in novoletnih praznikov, tako da mora Slovenija pravočasno zagotoviti tedensko poročanje podatkov referenčnih cen na nacionalnem nivoju za zaključek leta, saj bodo objavljene publikacije Weekly Oil Bulletina tudi za to obdobje.

Poročevalske enote prosimo, da se tudi za poročanje za zadnja dva tedna v letu 2022 držijo predpisanega roka za poročanje podatkov s strani odgovorne osebe ali namestnika (z dodeljenim dostopom do sistema EPOS). Roki za poročanje podatkov so v petek tekočega tedna do 15. ure:

  • poročanje za 51. teden 2022 → rok najkasneje 23. 12. 2022,
  • poročanje za 52. teden 2022 → rok najkasneje 30. 12. 2022.

V primerih morebitne odsotnosti obeh imenovanih (odgovorne osebe in namestnika) za zgornji termin poročanja vas prosimo, da nam čimprej oz. najkasneje do 12. 12. 2022 sporočite podatke nove odgovorne osebe - namestnika, ki bo v tem času zagotovil(a) poročanje podatkov preko portala EPOS. Informacijo o tem sporočite na e-naslov skrbnika podatkov na MZI mzi.eposping@govpong.si. Podatki, ki jih potrebujemo za vnos v portal EPOS za novo osebo - namestnika, če bo izvedla poročanje v tem času, so:

  • ime in priimek,
  • telefonska številka, na kateri bo oseba dosegljiva,
  • e-naslov,
  • javni ključ veljavnega digitalnega potrdila, s katerim bo izvedeno poročanje.

Več informacij in prikaz izvedbe izvoza javnega ključa digitalnega potrdila

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika