discount research paper custom homework help for teenagers thesis statement order dissertation defence board term paper cover sheet abnormal psychology research paper topics write my paper not plagiarized

Info

Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za 52. in 53. teden 2020

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da se zaradi dela prostih dnevov v petek (25. december 2020 in 1. januar 2021) skrajni rok za poročanje tedenskih podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) za zadnja dva tedna (52. in 53. teden) leta 2020 preko portala EPOS podaljša na ponedeljek v tednu, ki sledi. V primeru odstotnosti imenovanih odgovornih oseb in njihovih namestnikov poročevalske enote pravočasno sporočijo podatke nove osebe, ki bo izvedel poročanje v tem času.

Skrajni roki za poročanje teh podatkov so tako postavljeni:

  • poročanje za 52. teden 2020 → namesto 25. 12. 2020 je nov rok 28. 12. 2020 do 12. ure;
  • poročanje za 53. teden 2020 → namesto 1. 1. 2021 je nov rok  4. 1. 2021 do 12. ure.

Poročevalske enote prosimo, da na dan skrajnega roka zagotovijo pravočasno poročanje podatkov s strani odgovorne osebe ali namestnika (z dodeljenim dostopom do sistema EPOS), saj moramo referenčne tedenske cene naftnih derivatov na nacionalnem niovju, ki se izračunajo iz poročanih podatkov, pravočasno sporočiti Evropski komisiji.

V primeru morebitne odsotnosti obeh imenovanih (odgovorne osebe in namestnika) za čas teh prazničnih dni, vas prosimo, da nam čimprej oz. najkasneje do 22. 12. 2020 sporočite podatke nove osebe - namestnika, ki bo zagotovil poročanje podatkov preko portala EPOS v tem času. Informacijo o tem sporočite na e-naslov skrbnika podatkov na MZI: gregor.plavcakping@govpong.si in mzi.eposping@govpong.si.

Podatke, ki jih potrebujemo za novo osebo, ki bo izvedla poročanje, so:

  • ime in priimek,
  • telefonska številka, na kateri bo dosegljiva,
  • e-naslov,
  • javni ključ veljavnega digitalnega potrdila, s katerim bo izvedeno poročanje.

Več informacij in prikaz izvedbe izvoza javnega ključa digitalnega potrdila

MZI - Adminsitracija EPOS


© 2012 - 2020 Portal Energetika