Info

Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za leto 2020

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo bo s prestopnim letom 2020 aktiviralo nove obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2020. Poročila za prvi teden 2020 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (KOEL) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motonih vozil je potrebno oddati dne 6. 1. 2020.

Na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016, 24/2016 - popr.) so izbrani gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi in trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, zavezani za redno tedensko poročanje podatkov, ki so potrebni za izračun maloprodajne cene naftnih derivatov.

Poročanje v letu 2020 ostane nespremenjeno. Za izračun maloprodajne cene se poročajo:

  • prodane količine naftnega derivata na vseh prodajnih mestih za obdobje poročanja (litri),
  • fakturirana realizacija za obdobje poročanja povečana za stopnjo DDV (EUR) ter
  • relevantna osnova nabavne cene (EUR/liter).

Na podlagi vnešenih podatkov se samodejno izračuna celotna struktura maloprodajne cene.

Prvo poročanje na novih obrazcih z letnico 2020 (Bencin 2020, Dizel 2020, KOEL 2020 in UNP-P 2020) se izvede najkasneje do 6. 1. 2020. Od 2. tedna 2020 dalje pa bo rok nastavljen po pravilniku vsak petek.

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri skrbniku podatkov in administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499) in skrbnici podatkov (jolanda.gros@gov.si; tel: 01/478-84-95).

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2020 Portal Energetika