Info

Poročanje strukture cen pogonskih goriv (Bencin in Dizel) od 15. tedna 2020

⇒ E-poročanje

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki spreminja trošarino za bencinsko in dizelsko pogonsko gorivo z dnem 7. aprila 2020. Poročanje tedenske strukture cen naftnih derivatov na ministrstvo preko portala EPOS bo od 15. tedna 2020 že upoštevalo spremenjeno postavko trošarine.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije. Zaradi znatnega znižanja nabavnih cen nafte na mednarodnih trgih je Vlada RS povišala trošarino na bencinsko gorivo in plinsko olje za pogon.

Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Ur. l RS, št. 45/2020) se spreminja trošarina tako, da se:

  • za bencine zviša iz 0,47829 evrov/liter na 0,51089 evrov/liter,
  • za plinsko olje za pogon zviša iz 0,39272 evrov/liter na 0,40531 evro/liter.

Tedensko poročanje strukture cen naftnih derivatov od 15. tedna 2020 se preko portala EPOS posreduje na novih obrazcih z oznako:

  • Bencin 2020.v2 (za bencinsko gorivo NMB 95 oktansko in NMB 98 in več oktansko),
  • Dizel 2020.v2 (za dizelsko gorivo)

Prvo poročanje na spremenjenih obrazcih se izvede za 15. teden 2020 v petek 10. 4. 2020.

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2020 Portal Energetika