Info

Posredovanje kontaktnih podatkov odgovornih oseb za e-poročanje za prenovljen portal EPOS

⇒ E-poročanje

V zaključni fazi prenove informacijskega sistema MZI za e-poročanje podatkov s področja energetike, ki jih na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.) posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci z uporabo portala EPOS, se obračamo na vašo družbo v zvezi s posredovanjem potrebnih podatkov za izpolnjevanje vaše obveznosti poročanja.

Prenovljena programska aplikacija za e-poročanje podatkov EPOS-G2 temelji na najnovejših odprtokodnih standardih in preverjenih rešitvah, uporabniško prijaznem uporabniškem vmesniku, ohranja funkcionalnosti obstoječega sistema, in bo omogoča sodobnejše posredovanje podatkov preko uvoza v obliki XML formata ter zahtevala elektronsko podpisovanje posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila, s tem pa zagotavljala večjo varnost za uporabnike.

Konec leta 2016 smo poročevalce prvič obvestili, da si za uporabo aplikacije za odgovorne osebe pridobite digitalno kvalificirano potrdilo. Možna je uporaba enega izmed pooblaščenih izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil v Sloveniji, ki so izdana na ime pravne osebe poročevalske enote. Z digitalnim potrdilom se bo na prenovljenem portalu EPOS-G2 izvajala prijava v sistem in podpisovanje vseh oddanih poročil. V kolikor digitalnega potrdila še nimate, ga lahko pridobite na spodnjih naslovih pooblaščenih izdajateljev:

Za vključitev vaše poročevalske enote v prenovljen sistem nam na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, SI-1535 Ljubljana, e-pošta: gp.mzi@gov.si (kopija na mzi.epos@gov.si) za vsako poročilo, ki ga posredujete preko portala EPOS, prosim sporočite naslednje podatke:

 • kontaktni podatki pooblaščene odgovorne osebe za poročanje podatkov (ime in priimek, e-naslov, telefon),
 • kontaktni podatki pooblaščenega namestnika odgovorne osebe za poročanje podatkov (ime in priimek, e-naslov, telefon), ki opravlja poročanje v času odstotnosti prvo imenovane odgovorne osebe,
 • za vsako odgovorno osebo ime in priimek osebe, na katero je izdano digitalno potrdilo, naziv izdajatelja digitalnega potrdila in spodnje podatke iz potrdila:
  • SIGEN-CA in za SIGOV-CA - serijska števila digitalnega potrdila (13 mestna - samo številke),
  • AC NLB - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • POSTAR-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64),
  • HALCOM-CA - javni ključ digitalnega potrdila v obliki DER (format base 64)

Na podlagi teh podatkov bomo javni ključ digitalnega potrdila pooblaščene osebe preneslli v aplikacijo EPOS in s tem omogočil digitalno podpisovanje podatkov v elektronski obliki ter izkazovanje istovetnosti imetnika. Pomembno je, da je potrdilo izdano na pravno osebo družbe. Odgovorna oseba in namestnik lahko imata vsak svojo potrdilo, kar pa ni pogoj (lahko oba uporabljata samo eno potrdilo, ki je naloženo na brskalnik računalnika obeh oseb (odgovorni in namestnik), ki bosta izvajala poročanje.

Konec leta 2017 je predviden začetek testiranja prenovljenega portala EPOS-G2 s strani izbranih poročevalskih enot, ki bo trajal predvidoma od 14 do 30 dni. V tem času bo možno testno oddajati poročila z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. V času testnega obdobja nam lahko sporočite odzive vaše uporabniške izkušnje glede delovanja vseh funkcionalnosti prenovljenega sistema, ki so pomembne za pravilno delovanje aplikacije.

Po uspešno zaključeni testni fazi in aktivaciji vseh spletnih obrazcev za poročanje, bo za poročanje na razpolago zgolj prenovljen sistem EPOS-G2, v katerega bodo preneseni tudi vsi arhivski podatki iz preteklih let.

Za podrobnejše informacije glede prenove portala se lahko obrnete administratorja sistema (mzi.epos@gov.si, tel: 02/ 234-1499).


© 2012 - 2020 Portal Energetika