Info

Zaključitev poročil CUO-DSO za leto 2019 in e-poročanje v letu 2020

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2019 najkasneje do konca marca 2020. Poročanje za leto 2020 poteka nemoteno preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-16).

 

Zaključitev poročil za leto 2019

Vsa mesečna poročila za leto 2019 (obrazec CUO-DSO-16) so trenutno še aktivna za možnost popravkov na dokončno stanje in morebitne korekcije. Poročevalske enote pozivamo, da  preverijo vse mesečne poročane podatke za leto 2019 in jih po potrebi popravijo preko portala EPOS najkasneje do 30. 3. 2020. Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za možnost ponovne oddaje preko opcije uvoza XML zahtevajte zavrnitev poročila s strani skrbnika na MZI.


Poročanje za leto 2020

Mesečna poročila za leto 2020 se lahko medtem normalno poročajo preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-16). Ker v letu 2020 ni predvidenih vsebinskih sprememb pri obrazcu, se še naprej uporablja obstoječi spletni obrazec.

Za možnost e-poročanja preko opcije uvoza v XML formatu, poročevalci snamejo XSD shemo iz portala preko EPOS po izvedbi "uvoz" iz seznama "Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo poročil" in aktivacije ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14). Za lažjo pretvorbo v ustrezen format so poročevalci iz Elektro Primorske d.d. (Ivan Namar) tudi za leto 2020 pripravili obrazec v programirani Excel datoteki, ki se napoljena s podatki pretvori v XML. Datoteko lahko prevzamete na povezavi. Za pravilnost delovanja na MZI ne odgovarjamo.

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MZI, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2020 Portal Energetika