Info

Zaključitev poročil CUO-DSO za leto 2020 in e-poročanje v letu 2021

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2020 najkasneje do konca marca 2021. Poročanje za leto 2021 se bo izvajalo preko novega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-21), ki je že aktiviran v portalu EPOS.

 

Zaključitev poročil za leto 2020

Vsa mesečna poročila za leto 2020 (obrazec CUO-DSO-16) so aktivna za možnost popravkov na dokončno stanje in morebitne korekcije. Poročevalske enote pozivamo, da  po poročanju zadnjega poročila za december 2020 preverijo vse mesečne poročane podatke za leto 2020 in jih po potrebi popravijo preko portala EPOS najkasneje do 19. 3. 2021. Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za možnost ponovne oddaje preko opcije uvoza XML datoteke, preko portala EPOS zahtevajte zavrnitev poročila s strani skrbnika na MZI.


Poročanje za leto 2021

Mesečna poročila za leto 2021 se bodo poročala preko novega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-21), v katerem ni vsebinskih sprememb glede na obstoječe poročanje. V novem obrazcu so odstranjene nekatere nerelevantne postavke (vrstice in stolci), ki se se poročale v preteklem obdobju, v letu 2021 pa niso več potrebne.

Za možnost e-poročanja preko opcije uvoza v XML formatu, poročevalci potrebujete novo XSD shemo, ki jo snamete iz portala EPOS po izvedbi ukaza "uvoz" iz seznama "Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo poročil" in aktivacije ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14).

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MZI, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2022 Portal Energetika