Info

Zaključitev poročil SODO-k za leto 2019 in e-poročanje v letu 2020

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2019 najkasneje do konca marca 2020. Poročanje za leto 2020 se bo izvajalo preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka SODO-k 18).

 

Zaključitev poročil za leto 2019

Vsa mesečna poročila za leto 2019 (obrazec SODO-k 18) so trenutno še aktivna za možnost popravkov na dokončno stanje in morebitne korekcije zaradi uskladitve podatkov z bilančnim obračunom. Poročevalske enote pozivamo, da  preverijo vse mesečne poročane podatke za leto 2019 in jih po potrebi popravijo preko portala EPOS čimprej oz. najkasneje do 30. 3. 2020. Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za možnost ponovne oddaje preko opcije uvoza XML zahtevajte zavrnitev poročila s strani skrbnika na MZI.

Po tem datumu bodo podatki uporabljeni za potrebe izdelave elekroenergetske bilance RS s strani ministrstva, pristojnega za energijo (MZI) in regulatorja trga (Agencije za energijo) in označeni s statusom "Dokončni podatki".


Poročanje za leto 2020

Mesečna poročila za leto 2020 se lahko medtem normalno poročajo preko obstoječega spletnega obrazca SODO-k 18, ki bo veljal tudi za leto 2020. V letu 2020 namreč ni predvidenih vsebinskih sprememb pri obrazcu, zato se še naprej uporablja obstoječi spletni obrazec. 

Za možnost e-poročanja preko opcije uvoza v XML formatu, poročevalci snamejo XSD shemo iz portala preko EPOS po izvedbi "uvoz" iz seznama "Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo poročil" in aktivacije ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14). Na strani oddaje zaenkrat ni prišlo do novih dobaviteljev, zgolj do preimenovanja dobavitelja električne energije iz RWE Ljubljana d.o.o. v E.ON Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. (postavka 6.23).

Za lažjo pretvorbo v ustrezen format so poročevalci iz Elektro Primorske d.d. (Ivan Namar) tudi za leto 2020 pripravili obrazec v programirani Excel datoteki, ki se napoljena s podatki pretvori v XML. Datoteko lahko prevzamete na povezavi. Za pravilnost delovanja na MZI ne odgovarjamo.

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MZI, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2020 Portal Energetika