Info

Zaključitev poročil SODO-k za leto 2022

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila SODO-k za leto 2022 do konca marca 2023. Poročanje za leto 2023 se bo izvajalo ločeno preko novega spletnega obrazca, čigar končna oblika in vsebina bo definirana v aprilu 2023.

Zaključitev poročil za leto 2022


Vsa mesečna poročila za leto 2022 (obrazec SODO-k 21) so odprta za možnost popravkov in morebitne korekcije. Poročevalske enote pozivamo, da ponovno preverijo vse vnešene mesečne poročane podatke za leto 2022 in jih po uskladitvi z letnim poračunom bilančnega obračuna operaterja trga z elektriko ustrezno korigirajo in izvedejo popravek mesečnih poročil tako, da bodo tudi izgube skladne s poračunskimi podatki. Poročila se popravijo z vnosom preko portala EPOS najkasneje do 31. 3. 2023.

Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za možnost ponovne oddaje preko opcije uvoza XML izvedete zahtevo za zavrnitev mesečnega poročila in kontaktirate skrbnika podatkov na MOPE.

V začetku aprilu 2023 bodo podatki označeni s statusom "dokončni" in uporabljeni za potrebe izdelave elektroenergetske bilance RS glede prevzema in oddaje električne energije s strani ministrstva, pristojnega za energijo (MOPE) in regulatornega organa (Agencija za energijo) za letno poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji.


Poročanje za leto 2023

Aktivacija mesečnih poročil za poročanje za leto 2023 še ni omogočena. Poročanje za leto 2023 se bo izvajalo preko novega spletnega obrazca SODO-k 23, ki bo dopolnjen in operativen za poročanje predvidoma v prvi polovici aprila 2023. Podrobnejše informacije glede tega sledijo in bodo objavljene v ločenem sporočilu za poročevalce.


MOPE - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika