Napoved dogodka

10. konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030

⇒ Napovednik dogodkov

Zveza društev za biomaso Slovenije v torek, 21. junija 2016 vabi na celodnevno konferenco na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v Sloveniji, ki bo potekala v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4 v Ljubljani z začetkom ob 8:45.

Konferenca bo posvečena 25. obletnici Slovenije in zgodovinsko pomembnemu pariškemu sporazumu, ki ga je na svetovni dan Zemlje 22. aprila v Združenih narodih svečano podpisalo 177 držav.

 

Leto 2015 je bilo na področju energetike prelomno leto, saj so bile svetovne naložbe v obnovljivo energijo v višini 286 milijard USD prvič večje od naložb v fosilno in jedrsko energijo.


Slovenija pripravlja predloge za pogajanja z Evropsko komisijo glede porazdelitve obveznosti zniževanja izpustov CO2 in pripravlja nov razvojni dokument na področju energetike - Energetski koncept Slovenije (EKS), ki bo zasledoval ambiciozne cilje zmanjšanja izpustov TGP iz rabe energije do leta 2035 oz. 2055.


Predviden potek konference:

 • 8:45 - Otvoritev posveta in pozdravni nagovor
 • 9:10 - Slovenija za realizacijo Pariškega sporazuma in odpravo klimatskih sprememb
 • 9:15 - OVE in URE za Slovenijo do 2030 (predlog za pripravo Energetskega koncepta Slovenije)
 • 9:30 - Sonaravni energetski sistem za Slovenijo s 100 % OVE
 • 9:45 - Finačne spodbude EKO Sklada za OVE in URE
 • 10:05 - Diskusija
 • 10:30 - Odmor
 • 10:45 - Preklop na OVE in URE je naša obveza in razvojna priložnost za občine, občane in gospodarstvo
 • 10:50 - Nekatera ključna odprta vprašanja energetike v občinah
 • 11:10 - Od pametne hiše do pametnih mest
 • 11:30 - Izraba OVE v notranjsko kraški in primorski regiji
 • 11:50 - Pomen lesne verige za celovito izrabo lesa po žledolomu
 • 12:05 - Proizvodnja bioplina v Sloveniji
 • 12:20 - Mikrobioplinske elektrarne za slovensko podeželje
 • 12:35 - Uporaba odvečne toplote metalurških procesov za daljinsko ogrevanje in sanitarno vodo na Ravnah na Koroškem
 • 13:00 - Princip krožnega gospodarstva za OVE
 • 13:15 - Diskusija
 • 13:50 - Odmor
 • 14:20 - Okrogla miza: Nujni ukrepi za preporod slovenske energetike
 • 17:00 - Zaključki konference

Na konferenco so vabljeni: predsednik Republike Slovenije, Državni svet, Državni zbor in Vlada Republike Slovenije, župani občin in občinski sveti, slovenska energetika in gospodarstva, vzgojno-izobraževalne in znanstveno-raziskovalne institucije, nevladne organizacije in mediji.

 

Prijave za udeležbo na dogodku sprejema Tjaša Krenn (tel. 01/ 478 9799; e-pošti tjasa.krennping@ds-rspong.si) do ponedeljka, 20. 6. 2016. Pri prijavi zaradi postopka registracije v recepciji parlamenta navedite vaše kontaktne podatke (ime, priimek in naslov stalnega bivališča).


Več informacij


© 2012 - 2024 Portal Energetika