Napoved dogodka

11. konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030

⇒ Napovednik dogodkov

Zveza društev za biomaso Slovenije (SLOBIOM) v petek, 21. maja 2017 vabi na celodnevno konferenco na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v Sloveniji, ki bo potekala v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4 v Ljubljani z začetkom ob 9. uri.

Konferenca se bo osredotočala na spodbude, ki omogočajo širjenje obnovljive energije (OVE) v Sloveniji in administrativne ovire, ki onemogočajo hitrejši prehod na OVE. Resorna ministrstva (MZI, MKGP) bodo uvodoma predstavila podporno zakonodajo in novosti za prehod na obnovljivo energijo, Eko sklad pa finančne spodbude.

V nadaljevanju bo predstavljena vizija društva SLOBIOM za prehod Slovenije na obnovljivo energijo do 2030. Gost iz tujine dr. Štefan Merkač bo predstavil strateški načrt prehoda na obnovljivo energijo avstrijske Koroške, kot uspešno čezmejno sodelovanja sosednjih držav bo predstavljen projekt občin asvtrijske Koroške in Slovenije NEKTEO ter mednarodni projekt  BUILD2LC za Slovenijo po 2020.

Konferenca se bo zaključila z okroglo miza, na kateri bodo udeleženci razpravljali o nujni odpravi administrativnih in drugih ovir, ki zavirajo prehod Slovenije na obnovljivo in učinkovito rabo energije do 2030.

Predviden potek konference:

  • 9:00 - Otvoritev posveta in pozdravni nagovor
  • 9:25 - Zakonodaja in spodbude za OVE in URE v Sloveniji
  • 11:05 - Slovenija in avstrijska Koroška na poti do obnovljive energije
  • 14:00 - Okrogla miza: odprava administrativnih ovir za prehod Slovenije na obnovljivo energijo do 2030
  • 16:30 - Zaključki konference

Na konferenco je vabljena zainteresirana javnost s področja energetike in gospodarstva, vzgojno-izobraževalne in znanstveno-raziskovalne institucije, nevladne organizacije in mediji.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Za prijavo je na voljo koordinatorka programa mag. Martina Šumenjak Sabol (slobiom.martina@gmail.com).

Program konference


© 2012 - 2024 Portal Energetika