Napoved dogodka

Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke

⇒ Napovednik dogodkov

V integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje podnebje in energijo (MOPE) je predviden niz usposabljanj za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda kot gradniku postopnega prehoda v brezogljično družbo. Tridnevno usposabljanje bo potekalo 3. oktobra 2023, 5. oktobra 2023 in 11. oktobra 2023.

Gradbeni inštitut ZRMK organizira, oblikuje in izvaja niz tridnevnih usposabljanj na šestih tematskih področjih, namenjenih pospešitvi celovite, trajnostne (energetske) prenove stavbnega fonda v Sloveniji. Nizi tematskih usposabljanj obravnavajo pomembne vidike prenove stavb in so vsebinsko prilagojeni vsakokratni ciljni publiki iz nabora ključnih deležnikov.

V okviru usposabljanja je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite prenove, ki je eden izmed ključev za čim hitrejše razogljičenje stavbnega fonda v našem okolju in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov.

Usposabljanje z oznako U1-4 naslavlja celovito prenovo stavb s poudarkom na krepitvi njihove odpornosti zaradi vse hujših ekstremnih vremenskih dogodkov, enemu izmed njih smo bili priča v začetku avgusta v večjem delu Slovenije, kjer je vodna ujma pokazala vso moč narave. Nastala škoda in degradacije grajenega in naravnega okolja, npr. preobrazba rečnih strug, plazenje terena, uničenje rodovitne prsti, porušene stavbe, oskrba z vodo in elektriko in druge nujne gospodarske storitve, je ogromna.

Usposabljanja, ki obsega 21 šolskih ur, bo potekalo po naslednjem programu:

  • 1. dan: torek, 3. oktober 2023, 7 šolskih ur, v e-obliki oz. preko ZOOM-a;
  • 2. dan: četrtek, 5. oktober 2023, 7 šolskih ur, hibridno – v živo in preko ZOOM-a;
  • 3. dan sreda, 11. oktober 2023, 7 šolskih ur, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Zaradi dostopa do e-usposabljanja, spletne učilnice ter organizacije in izvedbe dogodka se je treba prijaviti preko spletne prijavnice. Prijave so mogoče do ponedeljka, 2. oktobra 2023 do 13. ure. .

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko tudi v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Podrobnješe informacije

Vir: ZRMK, MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika