Napoved dogodka

Delavnica "Fotonapetostne naprave in znak kakovosti v graditeljstvu"

⇒ Napovednik dogodkov

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo v sredo 6. marca 2024 v okviru sejma Dom 2024 potekala delavnica za investitorje javnega in zasebnega sektorja, finančne institucije, energetske svetovalce, strokovnjake in ponudnike fotonapetostnih naprav.

Pri razogljičenju stavb imajo pomembno vlogo naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (OVE) in učinkoviti postopki, s katerimi bodo tehnologije OVE našle pot do uporabnikov.

Na delavnici bodo vabljenim deležnikom predstavljeni cilji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, kjer poteka razvoj nadgradnje nacionalnega okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu (znak ZKG) v podporo čim hitrejšemu razogljičenju stavbnega fonda v našem okolju.

Orisani bodo uveljavljeni znaki za okolje ter podane vzporednice z nacionalnim znakom ZKG. V nadaljevanju bo z vabljenimi predstavniki potekala izmenjava mnenj, izkušenj, ovir, potreb in izzivov ter pridobljeno stališče odločevalcev in stroke, ki bo podlaga za odločitev za oblikovanja meril na nacionalni ravni v okviru nadgradnje znaka ZKG za storitev vgradnje samooskrbne fotonapetostne naprave.

Datum: 6. marec 2024, med 10:15 in 12:15
Lokacija: Gospodarsko razstavišče - dvorana Forum 1; Dunajska cesta 18, Ljubljana

Dogodek je brezplačen, zaradi organizacije je potrebna predhodna prijava. Prijavljeni udeleženci prejmejo brezplačno vstopnico za ogled sejma Dom 2024.

Program dogodka

Vir: ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika