Napoved dogodka

Delavnica kazalnikov kakovosti notranjega zraka

⇒ Napovednik dogodkov

Gradbeni inštitut ZRMK v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v četrtek 30. junija 2022 vabi na delavnico o uporabi slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje po evropskem okviru Level(s) v praksi. Dogodek je namenjen srečanju s strokovnjaki na področju kakovosti zraka v stavbah in posvetovanju z deležniki o uporabi kazalnika 4.1, ki obravnava kakovost notranjega zraka.

Zdravo in udobno notranje okolje postaja vse bolj pomemben dejavnik pri načrtovanju gradnje in prenove stavb, saj v sodobnih družbah v stavbah oz. v notranjih bivalnih in delovnih prostorih preživimo večino svojega časa, po ocenah kar preko 90 odstotkov. Na zdravje in počutje uporabnikov v notranjih prostorih vpliva več parametrov, pri tem pa je ključna kakovost notranjega zraka, ki je odvisna od izmenjave zraka z zunanjostjo, kakovosti zunanjega zraka, zunanjih dejavnikov, lastnosti notranjih površin in virov onesnaževal, kakovosti stavbnega ovoja in dejavnosti, ki se odvijajo v posameznem prostoru.

Na delavnici bo strokovni javnosti predstavljen razvoj kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), tokrat pobliže kazalnik 4.1 kakovosti notranjega zraka, iz Makro cilja 4. Kazalnik naslavlja dejavnike v stavbah (in izven nje), ki vplivajo na zdravje in ugodje uporabnikov z vidika kakovosti zraka. Vidni strokovnjaki in raziskovalci s tega področja bodo predstavili stanje, izzive, razvojne usmeritve in parametre, ki vplivajo na kakovost notranjega zraka, ter prezrte dejavnike v procesu načrtovanja gradnje, kar še posebej velja za prenovo stavb, in kasnejši uporabi stavbe, ki privedejo do nezdravih bivalnih pogojev in zdravstvenih težav. Predstavljeni bodo parametri kakovosti notranjega zraka in viri onesnaževanja z metodo ocenjevanja ter primeri dobre prakse numeričnega modeliranja z analizami, izračuni in simulacijami, posebej prilagojenimi za načrtovanje kakovosti notranjega zraka. Delavnica je namenjena tudi posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kTG, razvitih po EU okviru Level(s) v praksi.

Delavnica bo potekala v spletni obliki (aplikacija ZOOM) v četrtek 30. junija 2022 med 9:30 in 13:30 uro.

Program dogodka

Udeležba na strokovni delavnici je brezplačna, na delavnico se prijavite najkasneje do 29. junija 2022 preko spletne prijavnice.

Vir: ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika