Napoved dogodka

Dopolnilno usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo organizira obvezno dopolnilno usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic. Uposabaljanja bodo potekala septembra in oktobra 2023.

Skladno s petim odstavkom 40. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) se je imetnik licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic vsakih pet let po pridobitvi licence dolžan udeležiti dopolnilnega usposabljanja po programu, ki ne vsebuje preizkusa znanja.

Ker se bo petletno obdobje od začetka izdajanja licenc neodvisnim strokovnjakom izteklo dne 5. julija 2023, so se imetniki licenc za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic dolžni udeležiti dopolnilnega usposabljanja.

Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 46/2023) dopolnilno usposabljanje traja najmanj 4 ure in vključuje novosti iz področja izdelave energetskih izkaznic ter ugotovitve iz že izvedenih izdelav energetskih izkaznic.

Dopolnilna usposabljanja izvaja Ministrstvo za okolje, podnebne in energijo. Usposabljanje bo izvedeno s pomočjo izvajalcev za redno usposabljanje (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Gradbeni inštitut ZRMK). Organizacijo prijave in dogodka izvaja Gradbeni inštitut ZRMK.

Za udeležbo na usposabljanje so na voljo trije možni termini:

  • Termin 1 14. september 2023 (10:00 – 14:00)
  • Termin 2  25. september 2023 (13:00 – 17:00)
  • Termin 3  10. oktober 2023 (13:00 – 17:00)

Usposabljanja bodo potekala v živo na lokaciji Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani. Udeležba na posameznem terminu usposabljanja je omejena s prostorskimi zmožnostmi dvorane (maksimalno 130 udeležencev), zato je obvezna predhodna prijava preko prijavnega obrazca. Mogoča je prijava zgolj na en izbrani termin.

Po udeležbi bodo neodvisni strokovnjaki prejeli izdano potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju.

Podrobnosti o programu dopolnilnega usposabljanja so na voljo v vabilu

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika