Napoved dogodka

Javna predstavitev mnenj o Energetskem konceptu Slovenije

⇒ Napovednik dogodkov

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor organizira javno predstavitev mnenj o "Energetskem konceptu Slovenije", ki bo v sredo, 21. 1. 2015, ob 9. uri v veliki dvorani Državnega zbora, Ljubljana, Šubičeva 4.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 15. 04. 2015.

Energetski koncept Slovenije (EKS), ki ima podlago v Energetskem zakonu EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/14), je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program in ga na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije. EKS na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti za pripravo bodočega Energetskega koncepta Slovenije in za njegovo kasnejšo obravnavo na matičnem delovnem telesu. 

 

Udeleženke in udeleženci, ki bodo na javni predstavitvi mnenj aktivno sodelovali, morajo svoje prispevke predložiti tudi v pisni obliki Državnemu zboru RS. Aktivno sodelujoči na razpravi se prijavijo s prijavnico pred začetkom razprave.

 

Podrobnejše informacije
© 2012 - 2023 Portal Energetika