Napoved dogodka

Javna predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona (EZ-1)

⇒ Napovednik dogodkov

Javno predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona organizira Odbor za infrastrukturo in prostor, 15. novembra 2013 ob 10. uri, v veliki dvorani Državnega zbora, Ljubljana, Šubičeva 4.

Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu Predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu.

Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore predvsem na naslednja vprašanja:

  • Kakšni so razlogi in cilji za sprejem novega Energetskega zakona (EZ-1)?
  • Katere so prednosti in pomanjkljivosti na področju energetike v Republiki Sloveniji?
  • Kako zagotoviti bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev za investicije na področju energetike?
  • Pri katerih investicijah s področja energetike bo Slovenija sodelovala s sosednjimi državami, posebej glede priprave in prijave projektov na razpise za črpanje evropskih sredstev?
  • Ali je smiselno urejanje različnih področji energetike v enem zakonu, ali bi bilo bolje, da bi se različna področja urejala v področnih zakonih (elektrika, plin, toplota, energetska učinkovitost,...)?
  • Ali je Energetski zakon ustrezen za urejanje sistema kolektivnih razmerij med socialnimi partnerji? Ali je omejitev pravice do stavke v predlaganem Energetskem zakonu v skladu z Ustavo Republike Slovenije?
  • Kakšna je vloga javnega sektorja pri učinkoviti rabi energije in ali bo nov Energetski zakon to vlogo okrepil?
  • Kaj prinaša uvedba energetskih izkaznic?
  • Ali je smiselno podeljevanje subvencij za obnovljive vire energije na območjih, kjer so ustrezno urejeni daljinski sistemi (daljinsko ogrevanje, distribucijsko plinovodno omrežje)?
  • Ali so predlagane rešitve ustrezne za lokalne skupnosti in kakšne spremembe jim prinašajo?

Predlog zakona je v obravnavo predložila Vlada in je objavljen v Poročevalcu z dne 23. 10. 2013 na spletnih straneh Državnega zbora.

 

Napoved javne predstavitve mnenj je objavljen na povezavi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika