Napoved dogodka

Javna predstavitev predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v petek, 27. januarja 2023 vabi zainteresirano javnost na predstavitev predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Možna je tudi spletna udeležba.

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je bil pripravljen z namenom spodbujanja razvoja obnovljivih virov energije (OVE) in naslavlja umeščanje fotonapetostnih in vetrnih proizvodih naprav v prostor. Z njim se zasleduje doseganje mednarodno zavezujočih ciljev Slovenije na področju OVE ter cilje podnebno nevtralne družbe.

Zakon ureja posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje. S predlogom zakona se urejajo zlasti naslednji vsebinski sklopi:

  • zahteva po vzpostavitvi območij prednostnega umeščanja OVE, kot tudi določitev nekaterih posebnosti umeščanja OVE na teh območjih;
  • posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje;
  • pod zakonsko določenimi pogoji se dovoljuje postavitev naprav na OVE tudi na območjih, kjer obstaja velik potencial, ki do sedaj ni bil izkoriščen (npr. fotovoltaika na protihrupnih ograjah avtocest, itd.).

Na podlagi pripomb iz javne obravnave in medresorskega usklajevanja je bil osnutek zakona iz javne obravnave znatno nadgrajen, zato bodo poleg temeljih izhodišč, premislekov in rešitev, predstavljeni tudi razlogi za spremembe v besedilu zakona.

Predstavitev predloga zakona bo potekala v petek, 27. januarja 2023 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (Konferenčna dvorana, 1. nadstropje), Langusova ulica 4, Ljubljana, hkrati pa bo možna tudi spletna udeležba.

Povezava do platforme Webex za spletno udeležbo

Predstavitvi bo sledila javna razprava, s katero se zagotavlja možnost razjasnitve morebitnih odprtih vprašanj ali pripomb.

Predviden dnevni red:

  1. Nagovor ministra mag. Bojana Kumra
    1. Predstavitev predloga zakona
  2. Vprašanja udeležencev

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika