Napoved dogodka

Javna predstavitev razpisov na področju proizvodnje električne energije iz vetrne in vodne energije, pametnih števcev in elektropolnilnic

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo dne 16. 2. 2017 vabi na javno predstavitev načrtovanih novih javnih razpisov s področja investicijskih spodbud za gradnjo manjših naprav za proizvodnjo električne energije, sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije in sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj za električna vozila.

Predstavitev ključnih elementov predvidenih javnih razpisov Ministrstva za infrastrukturo bo potekala v četrtek, 16. 2. 2017 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, Kranj, s pričetkom ob 9. uri.

 

Program predstavitve:


9:00 - 10:15

  • Uvodni nagovor - mag. Mojca Šteblaj (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko),
  • Predstavitveni nagovor - mag. Tilen Smolnikar (vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Ministrstvo za infrastrukturo)
  • Predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in hidroelektrarn (mag. Jani Turk, vodja Oddelka za trajnostno rabo energije, Ministrstvo za infrastrukturo)
  • Vprašanja in razprava

10:15 - 10:45 Odmor

10:45 - 12:00

  • Predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije za obdobje 2017–2020 (Boris Vovčko, Oddelek za trajnostno rabo energije, Ministrstvo za infrastrukturo)
  • Predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj (Aleksander Štukelj, Oddelek za trajnostno rabo energije, Ministrstvo za infrastrukturo)    
  • Vprašanja in razprava

Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020« prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«.

 

Zainteresirane udeležence prosimo za potrditev udeležbe s prijavo na e-naslov: boris.vovcko@gov.si najkasneje do 15. 2. 2017 do 15. ure.


Predstavitve bodo na tem mestu objavljene dan pred dogodkom.


Predstavitve:


© 2012 - 2023 Portal Energetika