Napoved dogodka

16. mednarodna konferenca SLOBIOM 2016

⇒ Napovednik dogodkov

Zveza društev za biomaso Slovenije v torek, 20. septembra 2016 vabi na prvi dan 16. menarodne konference SLOBIOM 2016 - Medkulturni dialog za obnovljivo energijo in ekološko kmetovanje, Power to change and Go 100 % renewable, ki bo potekala v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4 v Ljubljani z začetkom ob 9:00.

Ob 25 obletnici Slovenije se bo po uvodnem predvajanju nemškega filma POWER TO CHANGE, Hans-Josef Fell, predsednik Energy Watch Group, osredotočil na aktualne razmere v svetu in nujne razvojne spremembe za stabilno prihodnost mladih generacij. Primož Bergant, občinski svetnik iz Preddvora, bo predstavil dosedanje uspehe in aktivnosti njihove občine za prehod na obnovljivo energijo. Strategijo prehoda Slovenije na obnovljivo energijo do leta 2030, ki se obravnava od leta 2007 na rednih letnih konferencah bo podal dr. Peter Kralj. Sledila bo okrogla miza in diskusija o Energetskem konceptu Slovenije in ratifikaciji podnebnega sporazuma. Vodil jo bo Hans-Josef Fell s predstavniki lokalne in nacionalne oblasti ter stroke.


Program konference:

 • 09:00 - Otvoritev konference
 • 09:30 - Power to Change (nemški film o preklopu na obnovljivo energijo z režiserjem Carl A. Fechner)
 • 11:00 - Evropski zajtrk z medom
 • 11:30 - Go 100 % renewable (dr. Viktor Jejčič, predstojnik oddelka, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energijo)
 • 11:35 - Start now to go 100 % renewable (Hans-Josef Fell, predsednik Energy Watch Group)
 • 12:30 - Uvajanje obnovljive energije v Preddvoru (Primož Bergant, svetnik Občinskega sveta Preddvor)
 • 13:00 - OVE in URE za Slovenijo 2030 (Peter Kralj, direktor GEJZIR d.o.o.)
 • 13:30 - Diskusija
 • 14:00 - Odmor
 • 14:30 - Okrogla miza za zakonodajalce in stroko: Preklop na OVE in URE za energetski koncept Slovenije (Vabljeni: predstavniki Državnega zbora in Dražvnega sveta RS, resornih ministrstev in stroke v dialogu z udeleženci konference)
 • 17:00 - Zaključki konference

Več informacij


© 2012 - 2024 Portal Energetika