Napoved dogodka

Konferenca Energetske skupnosti o spodbujanju naložb v obnovljive vire energije

⇒ Napovednik dogodkov

Sekretariat Energetske skupnosti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo vabi na strokovno konferenco o spodbujanju naložb v obnovljive vire energije. Celodnevni dogodek bo potekal 16. novembra 2023 v Hotelu Intercontinental, na Slovenski cesti 59 v Ljubljani in preko spleta.

Pogodbenice Energetske skupnosti dejavno vzpostavljajo pravne in regulativne okvire za pospeševanje naložb v obnovljive vire energije. Razvoj na tem področju je usklajen s cilji do leta 2030 in zavezanostjo prehodu na zeleno energijo.

Konferenca Energetske skupnosti o spodbujanju naložb v obnovljive vire spodbuja sodelovanje med predstavniki vlade in potencialnimi vlagatelji, ki si želijo raziskati priložnosti v sektorju obnovljivih virov energije. Na konferenci bodo obravnavane aktualne teme: podporne sheme, potrdila o izvoru električne energije, pogodbe o nakupu električne energije iz obnovljivih virov, lastna raba energije in poenostavitev postopkov izdaje dovoljenj za projekte iz obnovljivih virov energije.

Dogodek bo potekal v živo 16. novembra 2023 v Hotelu Intercontinental, na Slovenski cesti 59 v Ljubljani, od 9:00 do 16:30 ure. Mogoča je tudi spletna virtualna udeležba.

Strokovna konferenca bo zajemala štiri panelne razprave, na katerih bodo obravnavane naslednje teme:

  • iskanje priložnosti za prehod na obnovljive vire energije preko dražb,
  • spodbujanje sistema Energetske skupnosti za potrdila o izvoru električne energije,
  • dolgoročne pogodbe o nakupu električne energije iz OVE kot katalizator za več naložb v obnovljive vire energije,
  • spodbujanje državljanov za trajnostno delovanje preko samooskrbe z obnovljivimi viri energije.

Podrobnejše informacije in dnevni red konference

Za najavo udeležbe je potrebna predhodna registracija preko spleta, ki se opravi najkasneje do 9. novembra 2023. Potrditveno sporočilo za registracijo bo vsebovalo tudi povezavo za virtualno udeležbo. V kolikor še nimate računa za spletno stran Energetske skupnosti, si ga najprej ustvarite in potrdite. Po opravljeni registraciji računa nadaljujete z registracijo na dogodek.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika