Napoved dogodka

Mednarodna konferenca LIFE Podnebna pot 2050

⇒ Napovednik dogodkov

Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost s partnerji projekta LIFE Cilmatepath2050 organizira zaključno mednarodno strokovno konferenco, čigar namen je predstavitev rezultatov projekta. Vabljeni analitiki, ki se ukvarjajo z blaženjem podnebnih sprememb v različnih sektorjih in akterji, ki analize uporabljajo. Konferenca bo potekala od 6. do 8. oktobra 2021 v angleškem jeziku.

V prelomnem trenutku, ko so za nami odločitve o dolgoročnih podnebnih strategijah in nacionalnih energetsko podnebnih načrtih, nas čaka priprava dodatnih ukrepov in usmeritev za povečanje ambicij do leta 2030. Ob zaključku projekta Podnebna pot 2050, Institut »Jožef Štefan« s partnerji organizira mednarodno konferenco »Priprava poti v podnebno nevtralnost«.

 •  Termin: 6. – 8. oktober 2021
 •  Način izvedbe: hibridno (v živo v Ljubljani in spletno preko aplikacije Zoom)
 •  Jezik: angleški
 •  Za koga: deležniki, ki pri sprejemanju odločitev uporabljajo strokovne podlage in deležniki, ki slednje pripravljajo.
 • Program konference

Vprašanja, ki se bodo na konferenci odpirala, bodo različnim deležnikom in skupinam nudila prostor za izmenjavo izkušenj in pričakovanj:

 • Kako naj države sledijo znanstvenim dognanjem in zagotovijo doslednost ter ustrezno ambicioznost podnebne politike?
 • Kako z novimi pristopi in orodji nasloviti nove izzive, kot so negotovosti glede novih tehnologij in njihove cene, kako vključevati multidisciplinarna znanja, upoštevati ravnanja akterjev idr.?
 • Kako nadgraditi sisteme spremljanja oz. kako bolje uporabljati podatke za izboljšanje sedanjih ukrepov?
 • Kako izboljšati interakcijo med analitičnim delom in odločanjem?

Konferenca bo posvečena vsem sektorjem, poseben poudarek pa bo na rabi in oskrbi z energijo, vključno s prometom. Konferenca bo potekala v naslednjih vsebinskih sklopih:

 • Prvi sklop: Kako ambiciozne so poti v dolgoročnih podnebnih strategijah?
 • Drugi sklop: Spremljanje in ocenjevanje ukrepov za izboljšanje izvajanja.
 • Tretji sklop: Izzivi modeliranja in analiz poti v podnebno nevtralnost.
 • Četrti sklop: Izzivi modeliranja in analiz v sektorju LULUCF.

Prvi dan boste lahko prisluhnili mednarodnim govorcem iz Nizozemske, Avstrije, Francije in drugim, ki so bili neposredno vključeni v pripravo podnebnih strategij svojih držav, popoldne bomo namenili vprašanjem podnebnega upravljanja in vlogi spremljanja izvajanja pri tem Drugi dan bo namenjen izzivom modeliranja poti v podnebno nevtralnost, zlasti v sektorjih oskrbe z energijo in industrije, zadnji dan pa v sektorju LULUCF.

Za udeležbo je konferenci je potrebna spletna prijava, ki jo lahko opravite do 30. 9. 2021. Registracija za udeležbo na konferenci. Za vsa ostala vprašanja glede prijave na dogodek pišite na: ClimatePath2050ping@ijspong.si.

Vir: IJS


© 2012 - 2024 Portal Energetika