Napoved dogodka

OVE in URE izobraževanja GOLEA v letu 2014/2015

⇒ Napovednik dogodkov

Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) tudi v tem šolskem letu nadaljuje z organizacijo in izvedbo izobraževanj na temo obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE), ki jih delno sofinancirajo iz različnih projektov.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije je v letu 2013 znašala 2.218,73 EUR, po kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije pa 2.231,44 EUR.

V okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, sofinancirani iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev primorskih občin vključenih v projekt se bodo pod okriljem GOLEA v šolskem letu 2014/2015 izvajali OVE in URE krožki in tehnični dnevi, usposabljanje učiteljev, uslužbencev šol ter drugih javnih organizacij, izvedba šolskih ekskurzij, tehničnih in naravoslovnih dnevov ter izvedba natečaja na temo OVE in URE.

V dveh šolskih letih je v OVE in URE krožkih sodelovalo 2.818 otrok iz 65 skupin, v OVE in URE tehnične dneve pa je bilo vključenih 5.363 otrok iz 175 skupin primorskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Letošnja tema krožka / tehničnega dne je energetska izkaznica.
 
Na sedmih delavnicah za učitelje za izvedbo OVE in URE krožkov ter tehničnih dni, ki so potekale od jeseni 2011 naprej je dodatna znanja pridobilo 174 učiteljev in vzgojiteljev, ki od jeseni 2012 v primorskih šolah in vrtcih izvajajo OVE in URE učne vsebine. V tem šolskem letu organizirajo izobraževanje za učitelje, ki vodijo in izvajajo OVE in URE krožek oz. tehnični dan in za vse ostale zainteresirane učitelje tehnike, fizike, kemije ter ostalih predmetov. Tema izobraževanja bo priprava enostavne energetske izkaznice. Zaradi velikega interesa novih učiteljev, bodo jeseni 2014 izvedli še osnovno/izhodiščno OVE in URE izobraževanje.

Za učitelje, ki OVE in URE vsebine vnašajo v redne učne vsebine so izdali OVE in URE izobraževalno gradivo, ki ga bodo konec leta  ponatisnili. Za delo pri pouku, krožku in na tehničnih dnevih je šolam namenjeno didaktično učilo hiško obnovljivih virov energije, ki združuje modele posameznih vrst pridobivanja obnovljivih vrst energije ter porabnikov, omogoča prikaz delovanja, merilna mesta, primerjave in opazovanja. Na spletni strani so od leta 2013 dostopna tudi OVE in URE e-gradiva, ki se sproti dopolnjujejo in so poleg učiteljev dostopna tudi šrirši zainteresirani javnosti. E-gradiva so nadgradnja izobraževalnih gradiv z naslovom "Obnovljivi viri in učinkovita raba energije: izobraževalno gradivo za učitelje in otroke", ki ga je Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) izdala leta 2012. Vsak tematski sklop OVE in URE vsebuje določeno število tem, ki so predstavljena ločeno. V teku je podporno e-gradivo, ki bo omogočilo izračune in pripravo enostavne energetske izkaznice.

Z letošnjo jesenjo se v Energetskem eko parku OŠ Cerkno začenja izvajanje izobraževalnih programov šolskih ekskurzij, tehničnih in naravoslovnih dni za vse starostne skupine. Posebnost je učilo "Brunarica obnovljivih virov energije", ki je učilo v naravni velikosti. V šolskem letu 2014/2015 je ekskurzija v Brunarico (oz. tehnično/naravoslovni dan) za vse skupine brezplačna.
 
OVE in URE natečaj v okviru projekta poteka že tretje leto. V preteklih dveh šolskih letih je sodelovalo 1.293 učencev iz 40 primorskih vrtcev in šol. V oktobru 2014 bo GOLEA objavila OVE in URE natečaj 2015 in pričakujemo, da se bodo primorske izobraževalne organizacije spet tako aktivno vključile v aktivnosti ter prijavile slikovite izdelke. Zaključni dogodek OVE in URE natečaja bo Dan OVE in URE, kjer bodo razglasili rezultate natečaja in prikazali sodelujoče izdelke. Zdanji dve leti je na dnevu OVE in URE sodelovalo 950 učencev iz 35 primorskih šol in vrtcev. OVE in URE Dan 2015 bo združen z zaključno prireditvijo projekta "Obnovljivi viri energije v primorskih občinah", ki bo v začetku junija 2015.
 
V okviru programa energetskega managementa primorskih občin ter projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah bo organizirano OVE in URE usposabljanje uslužbencev šol ter drugih javnih organizacij. Izobraževanja bodo izvedena na lokaciji organizacije, ki bo predhodno usklajena z občino, za katero GOLEA izvaja energetski management. Program je namenjen uporabnikom objektov za katere se spremlja porabo in stroške preko "ciljnega spremljanja rabe energije" in za katere se predlaga izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. Cilj usposabljanja je  znižati rabo energije in s tem stroške v javnih stavbah, ozavestiti udeležence za odgovorno ravnanje z energijo ter s tem postati zgled dobre prakse učencem in ostalim občanom.

V sodelovanju s primorskimi občinami ̶ program energetskega managementa ter v okviru projektov TRAP-EE in Obnovljivi viri energije v primorskih občinah jeseni 2014 organizirajo OVE in URE usposabljanje tehničnega osebja (hišnikov) šol ter drugih javnih organizacij. Gre za specializirana tehnična izobraževanja, ki bodo izvedena na lokaciji Primorskega tehnološkega parka, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, in sicer z več ponovitvami. Ključni cilj usposabljanja je razvoj kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje obratovalne energetske učinkovitosti in kakovostnega notranjega okolja v javnih stavbah s poudarkom na izkustvenem učenju in reševanju konkretnih problemov. Namen je torej prenos dodatnega znanja hišnikom pri optimizaciji ogrevalnega, hladilnega ter prezračevalnega sistema.


Vir: GOLEA


© 2012 - 2024 Portal Energetika