Napoved dogodka

Predstavitev predloga Energetskega zakona

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač bosta jutri, 24. junija, ob 11. uri na novinarski konferenci v prostorih ministrstva za gospodarstvo predstavila predlog Energetskega zakona.

Predlog zakona prenaša v slovenski pravni red devet direktiv in tri uredbe Evropske komisije ter je eden najobsežnejših predlogov zakona v vsej slovenski zakonodajni zgodovini. Najpomembnejši sklop direktiv, ki jih predlog zakona povzema, je iz tako imenovanega tretjega energetskega paketa. Hkrati predlog zakona vsebuje tudi pravni instrumentarij za izvedbo nacionalnega energetskega programa, ki je v javni obravnavi do 15. septembra letos. Predlog zakona tako zaokroža intenzivno delo ministrstva na področju energetike v zadnjem letu dni.


© 2012 - 2023 Portal Energetika