Napoved dogodka

Seminar "Energetska prenova občinskih stavb v programskem obdobju 2014–2020"

⇒ Napovednik dogodkov

Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb Ministrstva za infrastrukturo v sredo 20. 4. 2016 vabi na seminar na temo energetske prenove občinskih stavb v programskem obdobju 2014 – 2020.

Seminar bo potekal v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana z začetkom ob 9:30 uri in bo trajal približno 4 ure z vmesnim odmorom.

Vsebina seminarja:

  • Uvod
  • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb
  • Izbor operacij
  • Problematika izvajanja prenov
  • Postopek izvedbe operacije
  • Priprava dokumentacije
  • Energetsko pogodbeništvo
  • Postopki po sklenitvi pogodbe in ciklična časovnica
  • Odgovori na vprašanja

Seminar je namenjen vsem odgovornim osebam občin, ki bodo v programskem obdobju 2014 - 2020 sodelovale pri energetski prenovi svojih stavb, predvsem pa projektnim vodjem, pravnikom in tehničnemu osebju.

Prijave za udeležbo na seminarju sprejemamo do vključno četrtka, 14. aprila 2016, na elektronski naslov: mzi.pp-eps(at)gov.si. Ob prijavi obvezno navedite: ime in priimek udeleženca ter občino, iz katere prihaja. Zaradi prostorskih omejitev lahko vsaka občina na seminar prijavi največ tri udeležence.


© 2012 - 2024 Portal Energetika