Napoved dogodka

Seminar za učiteljice in učitelje osnovnih šol - Varčno z energijo

⇒ Napovednik dogodkov

Vse zaposlene na osnovnih šolah vabimo na brezplačni seminar "Varčno z energijo," kjer boste dobili dodatna znanja o tem, kako varčno ravnati z energijo ter na kakšen način predstaviti tematiko učinkovite rabe energije pri pouku. Rok za prijave je 18. 5. 2015.

Cena za energent, ki se določa prosto na trgu, se je v letu 2014 v povprečju znižala 3,8 % za gospodinjske odjemalce in 13,5 % za industrijske odjemalce.

Vloga učiteljev je zelo pomembna za razvoj znanj o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije skozi ves čas šolanja in omogoča različne metodične pristope. Ustrezno strokovno usposobljen in izobražen učitelj lahko spodbudi veliko število celovitih vedenjskih sprememb v korist trajnostno naravnanemu načinu življenja.

Učitelji, ki poučujete v osnovnih šolah, se vsakodnevno srečujete z učenci in v 9 letih njihovega življenja bistveno vplivate na njihov izobraževalni proces. Ker lahko znatno prispevate k povečanju energetske učinkovitosti in vplivate na spreminjanje navad učinkovite rabe energije v družini šolajočih se otrok in širše, vas vabimno na seminar v izvedbi Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani in Focus, društva za sonaraven razvoj.

Organizirani bodo trije seminarji z enako vsebino na treh lokacijah:

  • Ljubljana - 25. 5. 2015,
  • Maribor - 27. 5. 2015,
  • Koper - 29. 5. 2015.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Število udeležencev je omejeno. Rok za prijave je 18. 5. 2015.

Več informacij o programu seminarja

Prijava na seminar

Dodatne informacije:

  • Tomislav Tkalec, 01/ 515 40 80, tomi@focus.si; Focus, društvo za sonaraven razvoj

© 2012 - 2023 Portal Energetika