Napoved dogodka

SET Plan konferenca 2021

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Evropsko komisijo 25. in 26. novembra 2021 organizira redno letno konferenco o Strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (SET Plan konferenca 2021). Konferenca bo potekala na Bledu, možna pa bo tudi aktivna udeležba preko svetovnega spleta.

SET Plan konferenca je stična točka deležnikov s področja energetike ter raziskav in inovacij in se tradicionalno odvije enkrat letno v državi, ki predseduje Svetu Evropske unije. Letošnja konferenca, ki bo že 15. po vrsti, bo v ospredje postavila vlogo raziskav in inovacij za doseganje pravičnega in trajnostnega energetskega prehoda. To bo priložnost za razpravo o raziskavah in inovacijah v energetskem sektorju med odločevalci in oblikovalci politik, industrijo, raziskovalci, civilno družbo ter drugimi zainteresiranimi deležniki.

Cilj letošnje konference je prispevati k trenutnim razpravam o podnebnih in energetskih politikah ter o naložbah držav članic v oživitev in odpornost ter reformam, ki naslavljajo gospodarske in družbene posledice epidemije virusa COVID-19.

Osrednji del konference predstavlja panel z visokimi gosti ter štiri vsebinske razprave, kjer se bodo udeleženci med drugim posvetili vprašanjem zagotavljanja energetskega prehoda, ki je osredotočen na ljudi, digitalizaciji energetskega sektorja, integraciji obnovljivih virov energije v elektroenergetsko omrežje, pametnim omrežjem, hranjenju energije, vodiku ter ohranjanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva tekom prehoda. Poleg vsebinskih razprav bo konferenca gostila različne stranske dogodke, predstavitve primerov in razstave.

Konferenca bo organizirana okoli štirih celostnih sklopov vsebin:

  • energija za omogočanje prehoda,
  • energija za trajnostno in vključujočo družbo,
  • energija za pametno industrijsko rast,
  • prihodnost SET načrta.

Konferenca bo potekala na Bledu v Sloveniji od 25. do 26. novembra 2021 kot hibridni dogodek z možnostjo osebne udeležbe na Bledu ali virtualne udeležbe preko spleta. Omogočeno bo tudi povezovanje med udeleženci preko spleta (t. i. match-making). Udeležba na konferenci je brezplačna, zahtevana je predhodna prijava.

Program konference

Registracija

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika