Napoved dogodka

Strokovna delavnica "Priprava dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb"

⇒ Napovednik dogodkov

V sredo 11. marca 2015 bo v sklopu 54. mednarodnega sejma DOM 2015 v Ljubljani potekala strokovna delavnica "Priprava dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb." Ob pripravi strokovnih podlag želimo v čim večji meri upoštevati poglede in mnenja ključnih deležnikov celovite energijske prenove stavb. Udeležba je brezplačna. Prijave možne do 9. marca 2015.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 19. februarja 2015.

Gradbeni inštitut ZRMK na letošnjem sejmu DOM v Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču, Dunajska cesta 18, Ljubljana, prireja bogat strokovni program za obiskovalce sejma, stroko, predstavnike lokalnih skupnosti ter javni sektor, nepremičninske posrednike in upravnike.

V sredo, 11. marca 2015, bo od 10.00 do 13.30 v dvorani 1 - Urška potekala strokovna delavnica v zvezi s pripravo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb.

Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Stavbe so ključne za doseganje ciljev EU v zvezi z zmanjšanjem rabe končne energije v stavbah, doseganja deleža OVE v rabi končne energije za ogrevanje in hlajenje ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.  Obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv so prenesene v Energetski zakon (EZ-1). Trenutno so v skladu z EZ-1 v pripravi strokovne podlage za dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenove stavb. Strategija bo opredelila potencial stavb za prenovo, stroškovno učinkovite pristope k prenovi, politike in ukrepe za spodbujanje energijsko učinkovitih prenov ter opredelila cilje pričakovanega prihranka energije in širših koristi.

Dolgoročna strategija bo z sodelovanjem različnih deležnikov (banke, finančne institucije, gradbeni izvajalci, občine, R&D organizacije, idr.) predstavljala celovito in jasno usmeritev, kako naj država pristopi in tudi konkretno spodbuja prenovo javnih stavb v Sloveniji.

Ob pripravi strokovnih podlag, ki ji pripravlja konzorcij GI ZRMK, IJS, CPOEF, skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in drugimi predstavniki državne uprave želimo v čim večji meri upoštevati poglede in mnenja ključnih deležnikov celovite energijske prenove stavbe. Zato bo razpravljavcem v drugem delu delavnice tudi omogočena predstavitev krajših prispevkov na podlagi vnaprejšnje napovedi  teme pri organizatorju dogodka. Vabljeni k razpravi!

Kotizacije za udeležbo ni, prijaviti se je mogoče do vključno 9. marca 2015 na spletni prijavnici ali preko izpolnjene prijavnice. Prijavo in morebitna vprašanja za razpravo pošljete preko spletne prijavnice ali preko e-pošte. Več informacij: Neva Jejčič, neva@gi-zrmk.si, tel: 01/280 83 07.


Program dogodka
© 2012 - 2023 Portal Energetika