Napoved dogodka

Strokovni posvet "Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine"

⇒ Napovednik dogodkov

V okviru projekta CRP bo v petek 8. marca 2024 v okviru sejma Dom 2024 potekal strokovni posvet na temo združjivosti vgradnje fotonapetsotnih naprav na stavbe kulturne dediščine. Vljudno vabljeni predstavniki ministrstev in lokalnih skupnosti, konservatorji in drugi strokovnjaki ZVKDS, člani ICOMOS Slovenija, arhitekti, inženirji, ponudniki fotonapetostnih naprav, energetski svetovalci in menedžerji, investitorji in drugi zainteresirani.

Povečevanje vloge obnovljivih virov energije pri proizvodnji električne energije je usmerjeno k spodbujanju nameščanja fotonapetostnih naprav na strehe stavb. Poseben primer so stavbe kulturne dediščine, ki imajo določene potenciale za nameščanje naprav, vendar je pri njih pričevalna vrednost in pomen za kakovost in identiteto prostora ključna pri odločanju o nameščanju novih tehnologij oz. naprav.

Pri stavbah kulturne dediščine želimo preprečiti posege, ki bi izničili njihovo identiteto in vrednote. A tudi te stavbe se, kot vse druge, ohranjajo le z uporabo in smiselnim nadgrajevanjem.

Datum: 8. marec 2024, med 10:30 in 13:15
Lokacija: Gospodarsko razstavišče - dvorana Urška 1; Dunajska cesta 18, Ljubljana

Na strokovnem posvetu bodo podani odgovori na dileme:

  • Ali je vgradnja fotonapetostnih naprav združljiva z načeli celostnega ohranjanja kulturne dediščine?
  • Ali jo sodobno konservatorstvo vidi kot grožnjo ali tudi kot priložnost za prilagajanje stavb kulturne dediščine na sodobne potrebe družbe?

Uvodoma se bomo seznanili s trenutnimi evropskimi in slovenskimi usmeritvami v razogljičenje stavbnega fonda in v povezavi z rabo obnovljivih virov energije  s pripravljenostjo stavb za vgradnjo fotonapetostnih in drugih naprav za rabo sončne energije, t. i. solarizacijo stavb. V nadaljevanju se bomo posvetili posebnostim stavb kulturne dediščine na tem področju in predstavili dva aktualna dokumenta, evropska načela za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino in smernice za umeščanje sistemov OVE na stavbe in območja kulturne dediščine.

Dogodek je brezplačen, zaradi organizacije je potrebna predhodna prijava do 6. 3. 2024. Prijavljeni udeleženci prejmejo brezplačno vstopnico za ogled sejma Dom 2024.

Program dogodka

Vir: ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika