Napoved dogodka

Strokovno usposabljanje "Energijski kazalniki in izzivi nove generacije energetskih izkaznic"

⇒ Napovednik dogodkov

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo med 13. in 22. decembrom 2022 organiziran niz tridnevnih strokovnih usposabljanj, ki je namenjen projektantom, izdelovalcem energetskih izkaznic stavb in inženirski strokovni javnosti. Usposabljanje bo potekalo v hibridni obliki, v obsegu 21 ur v živo in preko spletne učilnice. Za udeležbo je obvezna prijava.

Z usposabljanjem se naslavlja izzive širše prenove stavb v luči pričakovanih novosti direktive EPBD in nacionalne zakonodaje na področju URE in OVE s strateškimi odločitvami zaradi zaostrenih energetskih razmer. Za naše okolje je pri prenovi stavb ključno povečanje potresne in požarne odpornosti stavb. Usklajevanje razumevanja energijskih kazalnikov stavbe z evropskimi standardi v novem PURES za inženirsko stroko prinaša zahtevnejše računske postopke in težko pričakovane minimalne zahteve za skoraj ničenergijske stavbe, kar obenem predstavlja izhodišče za naslednjo generacijo energetskih izkaznic pri nas.

Osnutek prenovljene Direktive EPBD predlaga gradnjo skoraj ničemisijskih stavb z vidika rabe energije (od leta 2027 dalje za javne stavbe in od leta 2030 za vse ostale stavbe), kar odpira prostor za nove oblike samooskrbe z električno energijo iz OVE. Po letu 2030 bo obvezen tudi izračun ogljičnega odtisa stavbe, pri čemer se upoštevajo emisije v celotnem življenjskem ciklu stavbe zaradi rabe energije in uporabljenih gradiv v stavbi.

V sklopu usposabljanja bodo predstavljeni tudi rezultati projekta U-CERT (Na poti do nove generacije k uporabnikom usmerjenega energetskega ocenjevanja in certificiranja s podporo EPB Centra). Zadnji dan usposabljanja vključuje ogled primerov dobre prakse energetsko prenovljene stavbe (UL Ekonomska fakulteta – ukrepi na sistemih in upravljanje z energijo) in stavbe v prenovi (večstanovanjska stavba v Ljubljani).

Usposabljanje obsega 21 šolskih ur in poteka programu (prvo usposabljanje):

  • torek, 13. december 2022 – 8 šolskih ur – e-oblika
  • sreda, 14. december 2022 – 8,5 šolskih ur – hibridno (v živo / e-oblika)
  • petek, 16. december 2022 – 4,5 šolskih ur – prvi del do 11h hibridno

Usposabljanje obsega 21 šolskih ur in poteka programu (drugo usposabljeanje):

  • ponedeljek, 19. december 2022 – 8 šolskih ur – e-oblika
  • torek, 20. december 2022 – 2,5 šolskih ur – terenski ogled v živo
  • sreda, 21. december 2022 – 8,5 šolskih ur – e-oblika
  • četrtek, 22. december 2022 – 2 šolski uri – e-oblika.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja. Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Po uspešno zaključenem usposabljanju bodo udeleženci prejeli dokazilo.

Usposabljanje je brezplačno, je pa obvezna prijava preko spletne prijavnice.

Program usposabljanja in podrobnejše infromacije

Vir: ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika