Napoved dogodka

Strokovno usposabljanje "Energijsko učinkovito stavbno pohištvo in njegova vgradnja"

⇒ Napovednik dogodkov

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo med 24. in 31. januarjem 2023 organiziran niz tridnevnih strokovnih usposabljanj, ki je namenjen proizvajalcem in ponudnikom stavbnega pohištva, javnim skladom in investitorjem. Usposabljanje bo potekalo v hibridni obliki, v obsegu 21 ur v živo in preko spletne učilnice. Za udeležbo je obvezna prijava.

Proizvajalci in ponudniki stavbnega pohištva so ključni spodbujevalci nakupa in vgradnje energijsko učinkovitega, predvsem pa okolju prijaznega stavbnega pohištva, ki je ključ do uspešnih celovitih (trajnostnih, ničenergijskih in v prihodnje ničemisijskih) prenov stavb. Njihova dobra usposobljenost, kompetence ter dodatna znanja in veščine so temelj zaupanja investitorjev, lastnikov in uporabnikov stavb in stroke. Javni skladi s finančnimi mehanizmi in javni investitorji z naročili tovrstnih izdelkov so ključni spodbujevalci nakupa okoljsko prijaznejših izdelkov, kar pripomore h hitrejšemu razogljičenju stavb ter dvigu kakovosti bivalnega okolja.

Celovitost načrtovanih ukrepov v procesu prenove stavb je povezana z ukrepi na ovoju stavbe in tehničnih sistemih. Eden izmed najpogostejših in tudi učinkovitih ukrepov na ovoju stavbe je menjava zunanjega stavbnega pohištva z energijsko učinkovitim, ki vključuje tudi sodobni način vgradnje. Poleg bistvenih lastnosti, navedenih v izjavah o lastnostih in CE oznakah ob upoštevanju sodobnih načel vgradnje, bi morali že pri nakupu izdelkov upoštevati tudi izpolnjevanje ključnih okoljskih lastnostih, opredeljenih v okoljskih produktnih deklaracijah oz. EPD-jih, ki so v tujini že vrsto standard pri javnih in drugih naročilih.

Na usposabljanju (U3-2) bo poudarek na okoljskih vidikih zunanjega stavbnega pohištva. Udeležencem bodo predstavljeni strateški dokumenti na ravni EU in Slovenije, zakonodaja in njene novosti, upoštevanje trajnostnih vidikov, okoljsko vzdržno vedenje, požarna varnost v luči novih tehnologij, posebnosti stavb kulturne dediščine, ključni prostorsko-načrtovalski vidiki s poudarkom na kakovosti notranjega in grajenega okolja, metode in orodja za izdelavo LCA analize in EPD, orodja za izračun ogljičnega odtisa in primeri dobre prakse doma in v tujini s prikazom prednosti zelenega nakupa na primeru oken z EPD ter digitalne knjižnice in pomen zagotavljanja kakovosti na primeru okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG.

Obravnavani okoljski vidiki oken in vrat s predstavitvijo metod in orodij oz. programske opreme, e-knjižnic, LCA, EPD in drugih ključnih elementov za večjo preglednost prenove stavb z vidika vplivov na okolje imajo bistveni vpliv na poti do hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda do leta 2050. Pri tem je treba upoštevati vse vidike trajnostne gradnje v celotnem življenjskem ciklu vgrajenega proizvoda z vidika proizvajalca, investitorja in uporabnika.

Usposabljanje obsega 21 šolskih ur in poteka po programu:

  • 1. del: torek, 24. januar 2023 (08:30 do 15:00) – e-oblika
  • 2. del: četrtek, 26. januar 2023 (08:30 do 15:00) – e-oblika
  • 3. del: torek, 31. januar 2023 (09:00 do 14:30) – hibridno (v živo in e-oblika)

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja. Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Po uspešno zaključenem usposabljanju bodo udeleženci prejeli dokazilo o uspešno zaključenem neformalem izobraževanju..

Usposabljanje je brezplačno, je pa obvezna prijava preko spletne prijavnice do 23. 1. 2023. Za dodatne informacije kontaktirate izvajalce usposabljanja preko e-pošte info@trajnostnagradnja.si.

Program usposabljanja in podrobnejše infromacije

Vir: ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika