Napoved dogodka

Strokovno usposabljanje "Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije - naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE"

⇒ Napovednik dogodkov

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo med 6. in 20. marcem 2024 organiziran niz štiridnevnih strokovnih usposabljanj, ki je namenjen projektantom ter javnim in zasebnim investitorjem in strokovnjakom, ki so pomembni promotorji gradnje in prenove trajnostnih in na krožnosti zasnovanih stavb ter načrtovalci ali izvajalci naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Usposabljanje bo potekalo v hibridni obliki, v obsegu 21 ur v živo in preko spletne učilnice. Za udeležbo je obvezna prijava.

V integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje podnebje in energijo je predviden niz usposabljanj za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda kot gradniku postopnega prehoda v brezogljično družbo.

Usposabljanje z oznako U5-5 obravnava naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE). V letu 2024 so bile uvedene številne novosti na področju samooskrbe z električno energijo in tarifnega sistema, ki bodo vplivale na način in obseg oskrbe stavb z energijo iz OVE.

Strokovnjaki iz različnih področij bodo predstavili in ovrednotili učinke novosti ter načine za optimizacijo oskrbe stavb z energijo iz OVE v skladu z veljavno zakonodajo in prihajajočo direktivo EPBD, iz katere izhaja nadomeščanje fosilnih goriv z razpršeno proizvodnjo energije iz OVE. Predstavljene bodo prilagojene in prihajajoče tehnologije, namenjene oskrbi stavb z električno energijo, za celoviti pristop pa bo poskrbela predstavitev tematike tudi z vidika požarne varnosti, nosilnosti konstrukcijskih in drugih elementov ob upoštevanju potresne odpornosti in posebnosti stavb kulturne dediščine in drugi vidiki trajnostne oskrbe stavb z energijo.

Usposabljanje obsega 21 šolskih ur in poteka po programu:

  • sreda, 6. marec 2024 – 5 šolskih ur – Gospodarsko razstavišče v Ljubljani - dvorana Urška 1;
  • torek, 12. marec 2024 – 6,66 šolskih ur – e-oblika;
  • petek, 15. marec 2024 – 4 šolske ure – Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani - dvorana C in terenski ogled;
  • sreda, 20. marec 2024 – 5,33 šolske ure – e-oblika.

V spletni učilnici bo udeležencem na voljo učno gradivo, dodatne informacije, vabila na vsakoletna tematska srečanja in možnost virtualnega druženja.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, zaradi organizacije in izvedbe je obvezna prijava preko spletne prijavnice do 4. marca 2024.

Program usposabljanja in podrobnejše infromacije

Vir: ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika