Napoved dogodka

Strokovno usposabljanje za izdelavo energetskih izkaznic za neodvisne strokovnjake

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaradi spremembe predpisov vabi pooblaščene izdelovalce energetskih izkaznic na prvo usposabljanje glede prenovljenega postopka izdelave energetskih izkaznic, ki začne veljati 1. februarja 2023. Uposabljanje bo potekalo preko webinarja 25. januarja 2023 z začetkom ob 14. uri.

Na podlagi sprejetega novega Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 4/2023), ki sledi spremembam Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES (Ur. l. RS, št. 70/2022 in 161/2022) je pripravljena sprememba v Registru energetskih izkaznic za izdelavo energetskih izkaznic, ki bo začel delovati po uveljavitvi novo sprejetih predpisov dne 1. 2. 2023.

Z namenom ustrezne usposodobitve in prilagoditve spremembam pri izdelavi energetskih izkaznic za pooblaščene neodvisne strokovnjaki za izdajanje energetskih izkaznic organiziramo prvo usposabljanje.

Usposabljanje bo potekalo v digitalni obliki preko video konference (Zoom Cloud Meeting) v sredo 25. januarja 2023 med 14:00 in 16:00.

Potek usposabljanja:

  • Sklop 1: Uvodna predstavitev (mag. Erik Potočar - MZI),
  • Sklop 2: Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES in novo programsko orodje (prof. dr. Sašo Medved - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
  • Sklop 3: Spremembe pri izdelavi energetskih izkaznic (izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl - Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.)
  • Sklop 4: Informacijske rešitve izdelave energetske izkaznice (mag. inž. geod. geoinf. Rok Cedilnik - IGEA d.o.o.)

Udeleženci se morajo pred udeležbo na webinarju registrirati.

Na spletni strani ministrstva bo v prihodnjih dneh objavljeno prenovljeno programsko orodje za izračun energijskih lastnosti skladno s novim PURES.

Dostop do usposabljanja

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika