Napoved dogodka

Strokovno usposabljanje za optimizacijo energetske učinkovitosti in tehničnih sistemov stavb pri izdelavi energetskih izkaznic

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju s Centrom za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan ter Goriško lokalno energetsko agencijo vabi 28. in 29. maja 2024 pooblaščene izdelovalce energetskih izkaznic in zainteresirano strokovno javnost na strokovno uposabljanje "Operativna optimizacija energetske učinkovitosti stavb na podlagi dejavnosti med izdelavo energetskih izkaznic".

Primarni cilj analize energetske učinkovitosti stavb je zagotoviti objektiven vpogled v porabo energije, podpreti celovito energetsko prenovo ter omogočiti premišljeno in stroškovno učinkovito odločanje. Optimizacija sistemov (Re-Co) se nanaša na aktivnosti, ki se izvajajo v cilju preverjanja delovanja vgrajenih tehničnih sistemov stavbe, da se zagotovi njihovo optimalno delovanje. Za izdelavo natančnih in zanesljivih energetskih izkaznic je ključnega pomena ogledi na kraju samem.

Na strokovnem usposabljanju se bodo udeleženci naučili, kako pravilno povezati različne aktivnosti (izdelava energetske izlaznice, energetski pregled in Re-Co) in podati praktična priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti analizirane stavbe in vgrajenih tehničnih sistemov. Podrobneje bo predstavljen proces Re-Co, ki vključuje izvedbo hitrega energetskega
pregleda, pregled trenutnih nastavitev različnih tehničnih sistemov in ponovno nastavitev izbranih parametrov za povečanje energetske učinkovitosti stavbe.

Usposabljanje bo vključevalo tudi predstavitev praktičnih izkušenj in izračun kazalnika pripravljenosti na pametne sisteme in določitev potencialnih ukrepov za izboljšanje energetske in stroškovne učinkovitosti na podlagi zbranih podatkov.

Datum: 28. in 29. maj 2024 med 08:30 - 14:30
Lokacija: Institut "Jožef Stefan", Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani, Slovenija
Ciljno občinstvo: izdajatelji energetskih izkaznic, energetski ocenjevalci, arhitekti, inženirji, energetski upravljavci in upravniki stavb

Program dogodka

Dogodek vključuje tudi pogostitev in mreženje. Število prijav je omejeno na 25. udeležencev. Usposabljanje je del projekta TIMEPAC - Towards Innovative Methods for Energy Performance Assessment and Certification, ki ga finančno podpira Evropska Unija.

Prijave se izvedejo preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka, 27. maja 2024.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika