Napoved dogodka

Strokovno usposabljanje za optimizacijo procesa izdelave energetskih izkaznic z uporabo modelov informacijskega modeliranja stavb

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju s Centrom za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan ter Goriško lokalno energetsko agencijo vabi 21. in 22. maja 2024 pooblaščene izdelovalce energetskih izkaznic in zainteresirano strokovno javnost na strokovno uposabljanje "Zbiranje, analiza in koristna uporaba podatkov, ki smo jih pridobili v procesu izdelave energetskih izkaznic".

Energetske izkaznice imajo pomembno vlogo v prizadevanjih Evropske unije za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, kar prispeva k širšim ciljem podnebne nevtralnosti in trajnostnega razvoja. Kljub njihovi široki uporabi je bilo izvajanje energetskih izkaznic v državah članicah EU različno in nedosledno.

Strokovno usposabljanje bo predstavilo praktične sinergije med certificiranjem energetske učinkovitosti, tehničnimi pregledi stavbnih sistemov in energetskim pregledom. Cilj usposabljanja je optimizacija procesa izdelave energetskih izkaznic z uporabo naprednih orodij in modelov informacijskega modeliranja stavb (BIM). Poudarek bo na praktičnih izkušnjah, ki bodo vključevale različne učinkovite strategije za zbiranje in preverjanje podatkov, s ciljem zagotoviti natančnost in zanesljivost izdelanih energetskih izkaznic. Obravnavani bodo ključni izzivi in tehnike učinkovitega zbiranja podatkov, vključno z obiskom lokacije in pregledom tehničnih sistemov.

Usposabljanje bo vključevalo tudi predstavitev praktičnih izkušenj in izračun kazalnika pripravljenosti na pametne sisteme in določitev potencialnih ukrepov za izboljšanje energetske in stroškovne učinkovitosti na podlagi zbranih podatkov.

Datum: 21. in 22. maj 2024 med 08:30 - 14:30
Lokacija: Institut "Jožef Stefan", Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani, Slovenija
Ciljno občinstvo: izdajatelji energetskih izkaznic, energetski ocenjevalci, arhitekti, inženirji, energetski upravljavci, upravniki stavb in organi lokalne samouprave

Program dogodka

Dogodek vključuje tudi pogostitev in mreženje. Število prijav je omejeno na 25. udeležencev. Usposabljanje je del projekta TIMEPAC - Towards Innovative Methods for Energy Performance Assessment and Certification, ki ga finančno podpira Evropska Unija.

Prijave se izvedejo preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka, 20. maja 2024.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika