Napoved dogodka

Termini usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic v letu 2015

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi javnega natečaja za podelitev pooblastila izdajatelju za izdajo energetskih izkaznic kot novega izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic izbralo Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). ZAPS je poleg Gradbenega inštituta ZRMK, d.o.o. zdaj drugi izvajalec tega upsosabljanja. Objavljamo termine usposabljanja neodvisnih strokovnjakov izdelovalcev energetskih izkaznic v letu 2015 za oba izvajalca usposabljanja.

Maloprodajna cena je bila v obdobju enega leta za povprečnega gospodinjskega odjemalca nižja za 1,6 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa nižja za 6,1 %.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je skupaj s partnerjem Laboratorijem za okoljske tehnologije Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani – LOTZ z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje 5 let. Razpisana sta prva dva pomladanska termina usposabljanja:

  • Marec : 16. 3. 2015 - 20. 3. 2015
  • Maj : 18. 5. 2015 - 22. 5. 2015

Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času na lokaciji ZAPS, Vegova 8, Ljubljana. Število mest za posamezni termin usposabljanja je omejeno. Podrobnejše informacije o pogojih za prijavo na usposabljanje, ceni in ostalih vsebinah dobite na spletni strani izvajalca usposabljanja ZAPS. Vsi zainteresirani se lahko prijavite na spletni strani ali neposredno na izobrazevanje@zaps.si.

 

 

Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. na podlagi pooblastila Ministrstva za infrastrukturo, v letu 2015 razpisuje nove termine za izvedbo usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic stavb. Predvideni termini usposabljanja so:

  • April: 14. 4. 2015 – 18. 4. 2015
  • Maj : 12. 5. 2015 - 15. 5. 2015
  • September: 01. 9. 2015 – 4. 9. 2015
  • November: 10. 11. 2015 – 13. 11. 2015

Usposabljanje traja 4 dni (torek, sreda, četrtek in petek). Začne se ob 9:00 in konča ob cca. 18:00. Podrobnejše informacije glede vsebine usposabljanja in same prijave dobite na spletni strani izvajalca usposabljanja ZRMK. Več pojasnil lahko dobite tudi po e-pošti: zrmk@energetskaizkaznica.si.


© 2012 - 2023 Portal Energetika