Napoved dogodka

Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih 2024

⇒ Napovednik dogodkov

Družba Borzen 15. maja 2024 vabi na brezplačni webinar na temo učinkovitega upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih. Na webinarju bo predstavljena nov podzakonski akt o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije ter načrtovanje sistemov, ki vključujejo obnovljive vire energije z upoštevanjem učinkovite rabe energije.

Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih zahteva celosten pristop, ki temelji na inovacijah in prilagodljivosti. Energetsko intenzivna podjetja se srečujejo z izzivi, ki izhajajo iz porabe velikih količin energije.

V sklopu blagovne znamke Trajnostna energija družba Borzen 15. 5. 2024 organizira brezplačni webinar na temo upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih.

  • 10:00 - 11:00 - Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije
    • Seznanili se boste s podrobnostmi uredbe umeščanja fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, umeščanju na predpisana prednostna območja ter druga območja in objekte.
  • 11:00 - 12:00 - Načrtovanje sistemov OVE ob upoštevanju URE (predavatelj: mag. Mirko Marinčič, Imp TEN - Tovarna Elektroenergetskih Naprav d.o.o.)
    • Stroške omrežnine v industriji lahko uspešno obvladujemo z dobrim načrtovanjem ukrepov URE in OVE, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije in s tem tudi zmanjšanje obremenitve omrežja. Spoznali boste, zakaj je identifikacija potenciala za prihranke v industriji ključna za učinkovito izvajanje ukrepov. Izvedeli boste več o celovitem pristopu k izvedbi ukrepov OVE v industriji, prilagajanju odjemalcev na nov obračun omrežnine in o kompleksnosti energetskih storitev.  

Za zagotovitev udeležbe na webinarju je obvezna predhodna prijava.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika