Napoved dogodka

Upravljanje z energijo v javnem sektorju 2024

⇒ Napovednik dogodkov

Družba Borzen 8. maja 2024 vabi na brezplačni webinar na temo učinkovitega upravljanja z energijo v javnem sektorju, s poudarkom na obnovljivih virih energije. Na webinarju bodo predstavljeni pravni postopki za javno institucijo pri investiciji v sončno elektrarno na javnem objektu in izvajanje storitev samooskrbe in področna zakonodaja za uvajanje proizvodnih naprav na obnovljive vire.

Upravljanje z energijo v javnem sektorju zahteva celosten pristop, ki temelji na inovacijah in prilagodljivosti. Z novimi metodologijami za izračunavanje omrežnine ter ustrezno zakonodajo lahko ustvarimo okolje, ki spodbuja trajnostno rabo energije in prispeva k zelenemu prehodu.

V sklopu blagovne znamke Trajnostna energija družba Borzen 8. 5. 2024 organizira brezplačni webinar na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju

  • 10:00 - 11:00 - Do sončnih elektrarn na javnih objektih samostojno ali v javno-zasebnem partnerstvu? (predavatelj: dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo)
    • Seznanili se boste s pravnimi dilemami in pasti treh možnih pristopov: sklenitve pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti za postavitev sončne elektrarne brez obveznosti odkupa električne energije; klasičnega javnega naročila za postavitev sončne elektrarne in javnega naročila za njeno upravljanje ter koncesijskega javno-zasebnega partnerstva ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva.
  • 11:00 - 12:00 - Zakonodaja s področja uvajanja proizvodnih naprav na OVE (predavateljica: Andreja Belavić Benedik, A-SOL energija d.o.o.)           
    • Podrobna predstavitev aktualne zakonodaji na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) kot tudi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) in novo sprejetim podzakonskim aktom (Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, študija pogojev postavitve agrofotovoltaike, ipd). V pogovoru se bomo dotaknili tudi povezave med gradbeno zakonodajo in projekti na področju obnovljivih virov energije ter učinkovitega vključevanja trajnostnih energetskih rešitev v gradbene projekte.

Za zagotovitev udeležbe na webinarju je obvezna predhodna prijava.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika