Napoved dogodka

Usposabljanja za izvajanje energetskih pregledov

⇒ Napovednik dogodkov

Z namenom zagotavljanja najvišje ravni strokovnosti ter sledenja aktualnim trendom bo Borzen skladno z Zakonom o učinkoviti rabi energije v drugi polovici meseca maja 2024 izvedel dvoje strokovnih usposabljanj za strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov stavb in strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi. Strokovno usposabljanje je namenjeno izvajalcem energetskih pregledov in energetskim managerjem.

Energetski pregled je osnova za program učinkovite rabe energije v stavbah in vsebuje predloge možnih ukrepov z določenimi prioritetami ter napotki za organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve. Vsebuje tudi natančne izračune energijskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije. Namen pregleda je izdelava ocene energetskega varčevalnega potenciala ter analiza obstoječega energetskega stanja s stališča ogrevanja, rabe tople in hladne vode ter porabe električne energije v stavbi, s ciljem poiskati energetsko neučinkovita mesta in nakazati možnosti za njihovo prenovo.

Strokovno usposabljanje je namenjeno izvajalcem energetskih pregledov in energetskim managerjem, ki:

  • dosegajo vsaj VI/1 stopnjo izobrazbe, priporočeno s področja energetike, elektrotehnike, strojništva, gradbeništva, mehatronike, ekonomije;
  • imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju energetike.

Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem času med 13. in 24. majem 2024, v prostorih konferenčne dvorane BTC Logistični center, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana.

Programa usposabljanja sta skladna s standardom SIST EN 16247-5 in bosta potekala:

  • program za strokovnjake za izvajanje energetskih pregledov stavb med med 13. in 21. 5. 2024,
  • program za strokovnjake za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi med 13. in 24. 5. 2024.

Usposabljanje je brezplačno, vendar je število mest omejeno na skupno 40 oseb (do največ 20 prijavljenih za vsak program), iz tega razloga je obvezna predhodna prijava.

Obseg posameznega usposabljanja traja 40 pedagoških ur. Za uspešno zaključeno usposabljanje je obvezna minimalna 80% prisotnost. Za uspešno opravljeno usposabljanje bodo udeleženci prejeli potrdilo, s privolitvijo pa tudi dodani na javno objavljen seznam usposobljenih izvajalcev energetskih pregledov na www.trajnostnaenergija.si.

Podrobnejše informacije in program usposabljanja

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika