Napoved dogodka

Usposabljanje glede širše energijske in protipotresne prenove stavb

⇒ Napovednik dogodkov

Gradbeni inštitut ZRMK v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizira tridnevno spletno usposabljanje ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb ob upoštevanju drugih pomembnih vidikov. Usposabljanje bo potekalo med 24. in 26. 3. 2021. Obvezna je predhodna prijava.

Usposabljanje, ki je namenjeno predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti, naslavlja izzive širše prenove stavb. Danes je poudarek predvsem na energijski prenovi, saj je ta zaradi mednarodnih podnebno energetskih zavez najbolj izpostavljena in tudi finančno podprta. Posledično se v praksi izvajajo le določeni ukrepi, prenova je neusklajena, nekatere bistvene zahteve ostajajo prezrte. V skupnem interesu je, da so stavbe v svoji celotni življenjski dobi tudi varne, učinkovite, uporabne in kakovostne. Gradbeni zakon določa te bistvene zahteve: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov ter kot osmo še trajnostno rabo naravnih virov.

Statična nosilnost in potresna odpornost sta gotovo med prvimi lastnostmi, na katere je treba opozoriti pri načrtovani prenovi. Kje so ovire, da utrditvi stavb in povečanju potresne odpornosti posvečamo premalo pozornosti?

Udeleženci se bodo seznanili z aktualno zakonodajo, politiko in strategijami ter z novostmi in izzivi na področju širše prenove stavb. Spoznali bodo usmeritve za prenovo, kjer se prioritete določajo na podlagi dobrega gospodarjenja s stavbami in stroškovne učinkovitosti ter z zadostitvijo vseh bistvenih zahtev za gradbene objekte, vključno z načeli varovanja kulturne dediščine. Pridobili bodo znanje o pomanjkljivosti stavb, problemih zaradi dotrajanosti, propadanja, nepravilnih detajlov izvedbe, pod-dimenzioniranosti stavb ter na drugi strani o dobri praksi širše prenove stavb, sistemskih rešitvah, sprožilcih in spodbujevalcih prenove pri nas in v sosednjih državah.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja. Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanje z oznako U6-2 obsega 21 šolskih ur in poteka po programu:

  • 1. dan – sreda, 24. marec 2021 med 9:00 in 15:30
  • 2. dan – četrtek, 25. marec 2021 med 9:00 in 15:30
  • 3. dan – petek, 26. marec 2021 med 9:00 in 14:00

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu. 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Zaradi lažje organizacije, izvedbe dogodka, dostopa do učnega gradiva in izpita je potrena predhodna prijava preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka, 22. marca 2021 do 15. ure.

Podrobnejše informacije

Vir: ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika